Toezeggingen

Zoekresultaten (7)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Buitenlandse Zaken, Graaf, S.J.F. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Jaarverantwoording 2022

Toezegging bij Jaarverantwoording 2022. De minister biedt een besloten technische briefing aan vanuit BZ, BHOS, J&V en SZW over de bilaterale migratiepartnerschappen.

TZ202306-189

Toegezegd aan Graaf, S.J.F. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Jaarverantwoording 2022

Toezegging bij Jaarverantwoording 2022. De minister zal voor de begroting 2024, binnen de begrotingsregels, zo inzichtelijk mogelijk maken wat er per begrotingsartikel voor verplichte en vrije ruimte is, in lijn met de tabel zoals bij de antwoorden eerste suppletoire begroting 2021, inclusief een toelichting.

TZ202306-187

Toegezegd aan Graaf, S.J.F. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Humanitaire hulp

Toezegging bij Humanitaire hulp. De minister zegt toe verder in gesprek te gaan met VN-organisaties over hun inzet ten aanzien van lokalisering en de Kamer over de uitkomsten daarvan te informeren in de volgende scorekaarten multilaterale organisaties.

TZ202305-091

Toegezegd aan Graaf, S.J.F. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Humanitaire hulp

Toezegging bij Humanitaire hulp. De minister zegt toe in de volgende scorekaarten multilaterale organisaties aan te geven hoe deze organisaties scoren op het gebied van lokalisering.

TZ202305-090

Toegezegd aan Graaf, S.J.F. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Humanitaire hulp

Toezegging bij Humanitaire hulp. De minister zegt toe de Kamer vóór het debat over de voorjaarsnota per brief te informeren over de uitvoering van de motie Van der Graaf c.s. over bezien of het wenselijk is om fluctuaties van het ODA-budget te reduceren (Kamerstuk 36200 XVII, nr. 32)

TZ202305-089

Toegezegd aan Graaf, S.J.F. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (voortzetting)

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (voortzetting). De minister zegt toe om de Kamer te informeren over de samenhang tussen voedselzekerheid en klimaat en de noodzaak om voedselsystemen weerbaarder te maken tegen klimaatverandering, dit voor het eind van jaar.

TZ202211-041

Toegezegd aan Graaf, S.J.F. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (voortzetting)

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (voortzetting). De minister zegt toe om in de te ontvangen Afrikastrategie in te gaan op de extreme armoede in landen waar Nederland nu geen brede OS-relatie mee heeft maar uit gaat van private sectorontwikkelingen en wat dit voor kinderen betekent

TZ202211-039

Toegezegd aan Graaf, S.J.F. van der