Toezeggingen

Zoekresultaten (143)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

Toezegging bij Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting.

TZ202211-057

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

Toezegging bij Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting.

TZ202211-056

Toegezegd aan Omtzigt, P.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

Toezegging bij Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting.

TZ202211-055

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

Toezegging bij Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting.

TZ202211-054

Toegezegd aan Maatoug, S.

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

Toezegging bij Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting.

TZ202211-052

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting. De minister zegt toe de Kamer in december 2022 te informeren over de meerurenbonus/voltijdsbonus.

TZ202211-027

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting. De minister zegt toe in de brief over de seniorenkansenvisie, die voor de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Kamer wordt gestuurd, in te gaan op aangenomen de motie van de leden Van Haga en De Jong over het verlagen van de arbeidskosten van 55-plussers.

TZ202211-026

Toegezegd aan Jong, L.W.E. de

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting. De minister zegt toe de Kamer in het najaar van 2023 te informeren over de financiering van de arbeidsmarktinfrastructuur.

TZ202211-025

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting. De minister zegt toe de Kamer in het voorjaar van 2023 te informeren over de uitvoering van de invoeringstoets van het STAP-budget.

TZ202211-024

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting. De minister zegt toe voor de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief te sturen aan de Kamer over het meer gericht maken van het STAP-budget.

TZ202211-023

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting. De minister zegt toe de Kamer te informeren over voortgang van de arbeidsmarktinfrastructuur in het voorjaar van 2023.

TZ202211-022

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting. De minister zegt toe voor het einde van 2022 een brief aan de Kamer te sturen over het werken als zelfstandige, daarin wordt onder andere ingegaan op het afschaffen van het moratorium, de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de handhaving van schijnzelfstandigheid.

TZ202211-021

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting. De minister zegt toe voor de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid terug te komen op de voor- en nadelen van het invoeren van het certificeringsstelsel in 2024 ten opzichte van 2025.

TZ202211-020

Toegezegd aan Kent, B. van

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting. De minister zegt toe voor de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid schriftelijk terug te komen op de vraag over de uitwijkconstructies van het certificeringsstelsel voor uitzendbureaus.

TZ202211-019

Toegezegd aan Kent, B. van

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting. De minister zegt toe de uitwerking van de hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt in het voorjaar van 2023 aan de Kamer toe te sturen, in de brief zal onder andere ingegaan worden op de uitwerking van het basiscontract.

TZ202211-018