Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Buitenlandse inmenging en beïnvloeding

Toezegging bij Buitenlandse inmenging en beïnvloeding. De minister zegt toe rond februari 2024 terug te koppelen hoe signalen uit de samenleving worden meegenomen in de vormgeving van de Nederlandse imamopleiding.

TZ202310-046

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid. De minister stuurt de Kamer de resultaten van de pilot waarbij het ministerie SZW bijhoudt of partijen met wie het ministerie contracten sluit, de wet overtreden als het gaat om arbeidsmarktdiscriminatie.

TZ202309-032

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2023)

Toezegging bij Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2023). In het tweede kwartaal van 2023 komt de minister met de resultaten van de reflectiesessies

TZ202304-019

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe voor het meireces een terugkoppeling te geven van gesprekken met de G4 over vroegsignalering van schulden en het eventueel toevoegen van partijen.

TZ202302-065

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe dat zij na de pilot van UWV/SVB met betrekking tot de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) (pilot gerichte bevordering gebruik AIO) rapporteert over de effecten van deze pilot.

TZ202210-038

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van