Toezeggingen : Toezegging bij Buitenlandse inmenging en beïnvloeding

De minister zegt toe rond februari 2024 terug te koppelen hoe signalen uit de samenleving worden meegenomen in de vormgeving van de Nederlandse imamopleiding.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  • Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van (DENK)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04188
Datum: 4 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Buitenlandse inmenging en beïnvloeding
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid