Toezeggingen : Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

De minister zegt toe voor het meireces een terugkoppeling te geven van gesprekken met de G4 over vroegsignalering van schulden en het eventueel toevoegen van partijen.

  • Toegezegd door Schouten, C.J. (Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van (DENK)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A07806
Datum: 8 feb 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Armoede- en schuldenbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid