Toezeggingen

Zoekresultaten (229)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Toezeggingen

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs. De minister stuurt in januari een brief over de problematiek in de forensische klinieken.

TZ202210-174

Toezeggingen

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs. De minister stuurt in het eerste kwartaal van 2023 een brief met daarin het overkoepelende beleid van de DJI met betrekking tot racisme en discriminatie.

TZ202210-173

Toezeggingen

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs. De minister stuurt in het tweede kwartaal van 2023 een brief over de vraag of terroristische delicten onder de BIJ-regeling kunnen vallen.

TZ202210-172

Toezeggingen

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs. De minister stuurt in januari een brief met een update over de gesprekken met de SBF-groep.

TZ202210-171

Toezeggingen

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs. De minister stuurt de uitkomst van het gesprek met de landsadvocaat over het advies in de zaak Taghi voor het tweeminutendebat naar de Kamer.

TZ202210-170

Toezeggingen

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs. De minister stuurt in het eerste kwartaal van 2023 een brief over de vraag of het systeem niet klopt of dat het aan belangenafwegingen ligt.

TZ202210-169

Toezeggingen

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs. De minister stuurt voor de zomer van 2023 een brief over de uitkomsten van de verkenning van de doorontwikkeling van het sanctiestelsel.

TZ202210-168

Toezeggingen

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs. De minister stuurt in het voorjaar van 2023 een brief met informatie over het benutten en de capaciteit van de beperkt beveiligde afdelingen.

TZ202210-167

Toezeggingen

Toezegging bij Strafrechtelijke onderwerpen

Toezegging bij Strafrechtelijke onderwerpen. De minister van Justitie en Veiligheid stuurt voor het einde van het jaar een brief over de problemen bij de oninbare civiele vorderingen.

TZ202210-157

Toezeggingen

Toezegging bij JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Toezegging bij JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg (vreemdelingen- en asielonderwerpen). De staatssecretaris stuurt een analyse van het verschil in inwillingingspercentages tussen Nederland en de Europese Unie naar de Kamer.

TZ202210-156

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Toezegging bij JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg (vreemdelingen- en asielonderwerpen). De staatssecretaris stuurt een brief over de bilaterale afspraken met België en Duitsland over de grenzen naar de Kamer.

TZ202210-155

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Toezegging bij JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg (vreemdelingen- en asielonderwerpen). De staatssecretaris stuurt een brief over de opvang van Oekraïners op langere termijn naar de Kamer.

TZ202210-154

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. De minister komt in het halfjaarbericht in december met een reflectie op de vraag of executieven meer diensten op straat kunnen doen.

TZ202210-192

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. De minister zegt een brief toe, mede namens VWS, over de aangescherpte voorstellen voor de aanpak personen met verward gedrag.

TZ202210-191

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. De minister zegt een brief toe voor de begrotingsbehandeling over de aanpak van criminele veelplegers met een niet-Nederlandse nationaliteit.

TZ202210-190