Toezeggingen

Zoekresultaten (229)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Toezeggingen

Toezegging bij Terrorisme/extremisme

Toezegging bij Terrorisme/extremisme. De minister stuurt de strategie extremisme in het voorjaar naar de Kamer.

TZ202312-031

Toezeggingen

Toezegging bij Terrorisme/extremisme

Toezegging bij Terrorisme/extremisme. De minister zal samen met de minister van BZK in een brief ingaan op het recht op demonstraties.

TZ202312-030

Toezeggingen

Toezegging bij Terrorisme/extremisme

Toezegging bij Terrorisme/extremisme. De minister stuurt rond de zomer de versterkte aanpak online naar de Kamer.

TZ202306-154

Toezeggingen

Toezegging bij Terrorisme/extremisme

Toezegging bij Terrorisme/extremisme. De minister geeft de Kamer in het najaar 2023 een update najaar over (de stand van zaken van) analyse van de Passenger Name Record-gegevens.

TZ202306-151

Toezeggingen

Toezegging bij Cybercrime

Toezegging bij Cybercrime. De minister van J&V informeert de Kamer, in het derde kwartaal 2023, over de meldplicht randsomware bij grote incidenten, en de definitie en afbakening van het begrip grote incidenten.

TZ202303-124

Toegezegd aan Dekker-Abdulaziz, H.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De staatssecretaris informeert de Kamer in de volgende jeugdbrief over de informatiepositie van kinderen in het vrijwillig kader en zal daarbij ingaan op hoe informatie adequaat aangepast kan worden voor kinderen van verschillende leeftijden .

TZ202311-010

Toegezegd aan Breugel, C. van

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. Bij de evaluatie van het vervolgtraject op het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek neemt de minister het kinderperspectief mee.

TZ202311-006

Toegezegd aan Breugel, C. van

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De staatssecretaris informeert de Kamer over de informatie-/rechtspositie van ouders in het vrijwillige kader in de volgende brief over jeugd.

TZ202311-009

Toegezegd aan Verkuijlen, R.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De staatssecretaris zal de door de inspectie en door het lid Westerveld genoemde signalen - dat bovenregionale expertisenetwerken niet altijd oplossingen bieden voor concrete situaties op korte termijn - meenemen in de evaluatie van de bovenregionale expertisenetwerken die in 2024 zal plaatsvinden.

TZ202311-008

Toegezegd aan Westerveld, E.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De staatssecretaris zegt toe over een jaar een brief naar de Kamer te sturen met een stand van zaken over de uitgezette acties ter bevordering van het inzetten van JIMs (jouw ingebrachte mentor/informele steunfiguur) en de impact daarvan.

TZ202311-007

Toegezegd aan Peters, W.P.H.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister komt in de jeugdbrief van december 2023 terug op de vraag van het lid Maeijer over de inzet van het netwerk en het opstellen van een familieplan om uithuisplaatsing te voorkomen.

TZ202311-005

Toegezegd aan Maeijer, V.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister zegt toe in de jeugdbrief die hij in december 2023 naar de Kamer zal sturen ook in te gaan op het toekomstscenario, met daarin de stand van zaken van de proeftuinen, informatie over of er op dit moment financiƫle of andere beletselen bestaan waardoor die proeftuinen niet kunnen blijven bestaan, en hoe

TZ202311-004

Toegezegd aan Verkuijlen, R.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister zegt toe een volgende jeugdbrief in december 2023 naar de Kamer te sturen.

TZ202311-003

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister zegt toe de cijfers met betrekking tot de workload-daling eind 2023 en wederom voor een nog te plannen jeugddebat in 2024 naar de Kamer te sturen.

TZ202311-002

Toegezegd aan Westerveld, E.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister zegt toe schriftelijk terug te komen op de rol van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op het terrein van jeugdbescherming, en de wettelijke grondslag daarvoor.

TZ202311-001

Toegezegd aan Kwint, J.P.