Toezeggingen

Zoekresultaten (5)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, Podt, A.

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris stuurt een brief naar aanleiding van de vraag van het lid Podt (D66) over het verplicht melden in Ter Apel door kinderen onder 15 jaar.

TZ202307-097

Toegezegd aan Podt, A.

Toezeggingen

Toezegging bij JBZ-Raad te Brussel van 9 en 10 maart 2023 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Toezegging bij JBZ-Raad te Brussel van 9 en 10 maart 2023 (vreemdelingen- en asielonderwerpen). De staatssecretaris komt schriftelijk terug op de vraag van mevrouw Podt (D66) over het tegenhouden van Oekraïners met een verblijfsticker bij de Poolse grens.

TZ202303-036

Toegezegd aan Podt, A.

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris komt binnen twee weken na het reces schriftelijk terug op het vier-puntenplan van het lid Podt (D66).

TZ202302-198

Toegezegd aan Podt, A.

Toezeggingen

Toezegging bij Informele JBZ-Raad te Stockholm van 25, 26 en 27 januari 2023 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Toezegging bij Informele JBZ-Raad te Stockholm van 25, 26 en 27 januari 2023 (vreemdelingen- en asielonderwerpen). De staatssecretaris komt in het verslag over de JBZ-Raad nadrukkelijk terug op pushbacks en mensenrechten.

TZ202302-031

Toegezegd aan Podt, A.

Toezeggingen

Toezegging bij Begrotingsdeel migratie (voortzetting)

Toezegging bij Begrotingsdeel migratie (voortzetting). De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zegt toe de Kamer binnen twee weken te informeren over de uitwerking van de motie van het lid Podt over de inzet van Oekraïense psychologen (Kamerstuk 19637, nr. 2926) en over de voortgang van het wegwerken van de achterstanden bij het inschrijven

TZ202211-115

Toegezegd aan Podt, A.