Toezeggingen

Zoekresultaten (7)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, Mutluer, S.

Toezeggingen

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik. De minister stuurt in het eerstvolgende halfjaarbericht politie een update over de doorlooptijden van zedenzaken en een nadere beantwoording van de vragen van mevrouw Mutluer ten aanzien van dit onderwerp.

TZ202403-021

Toegezegd aan Mutluer, S.

Toezeggingen

Toezegging bij Initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel” (36261)

Toezegging bij Initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel” (36261). De minister gaat in gesprek met de Stichting Jongerenrechtbanken en komt hierop schriftelijk terug in het eerste kwartaal van 2024.

TZ202310-150

Toegezegd aan Mutluer, S.

Toezeggingen

Toezegging bij Initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel” (36261)

Toezegging bij Initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel” (36261). De minister stuurt voor het einde van dit jaar een rapportage over het lvb-proof maken van de strafrechtketen naar de Kamer.

TZ202310-149

Toegezegd aan Mutluer, S.

Toezeggingen

Toezegging bij Cybercrime

Toezegging bij Cybercrime. De minister EZK informeert de Kamer per brief (najaar 2023) over het beter bekend maken van de positie van het Digital Trust Center (DTC) in het kader van van informatiedeling voor kleine bedrijven.

TZ202303-122

Toegezegd aan Mutluer, S.

Toezeggingen

Toezegging bij Personen- en familierecht

Toezegging bij Personen- en familierecht. De minister zal de Kamer rond de zomer informeren over het opleiden van professionals Veilig Thuis inzake kinderontvoeringen en het protocol kinderontvoering.

TZ202303-066

Toegezegd aan Mutluer, S.

Toezeggingen

Toezegging bij Personen- en familierecht

Toezegging bij Personen- en familierecht. De minister zal, binnen één maand en zo mogelijk voorafgaand aan het tweeminutendebat, schriftelijk reageren naar aanleiding van de vraag over de cijfers en het aantal kinderen die in VS in pleegzorg komen en niet geadopteerd kunnen worden.

TZ202303-065

Toegezegd aan Mutluer, S.

Toezeggingen

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik. De minister komt in de volgende voortgangsbrief specifiek terug op de communicatiestrategie voor de doorlooptijden van zedenzaken.

TZ202212-150

Toegezegd aan Mutluer, S.