Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Terrorisme/extremisme

Toezegging bij Terrorisme/extremisme. De minister informeert de Kamer na de zomer over de inrichting van het landelijk afstemmingsoverleg (met G4).

TZ202306-152

Toegezegd aan Michon-Derkzen, I.J.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. De minister van Justitie en Veiligheid komt begin 2024 terug op het HARP-team vuurwerk en welke soorten post hieronder vallen.

TZ202312-038

Toegezegd aan Michon-Derkzen, I.J.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. De minister stuurt voor de zomer de arbeidsmarktstrategie van de politie naar de Kamer met daarin opgenomen de verdeling van de inzet over de verschillende gebieden.

TZ202305-103

Toegezegd aan Michon-Derkzen, I.J.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Toezegging bij Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit. De minister stuurt de Kamer een brief over de ontwikkeling rondom de strafmaat voor uithalers en de discussie daaromtrent.

TZ202304-060

Toegezegd aan Michon-Derkzen, I.J.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Drugsbeleid

Toezegging bij Drugsbeleid. De minister VWS stuurt een brief over de aanloopfase van het experiment gesloten coffeeshopketen. Voorafgaand aan het aangevraagde tweeminutendebat.

TZ202302-178

Toegezegd aan Michon-Derkzen, I.J.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Brandweer en crisisbeheersing

Toezegging bij Brandweer en crisisbeheersing. De minister stuurt voor het wetsvoorstel Veiligheidsregio’s in consultatie gaat extra informatie naar de Kamer.

TZ202302-042

Toegezegd aan Michon-Derkzen, I.J.M.