Toezeggingen

Zoekresultaten (6)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, Bikker, M.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenhandel en prostitutie

Toezegging bij Mensenhandel en prostitutie. De staatssecretaris neemt de vragen van het lid Bikker (ChristenUnie) over de B8/3-regeling mee in de reactie op het WODC-rapport en neemt daarin ook het onderzoek van het Leger des Heils over uitbuiting in Europa mee.

TZ202306-018

Toegezegd aan Bikker, M.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Toezegging bij Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit. In de kabinetsreactie op het rapport 'Koers bepalen' zal de minister ook de vraag over externe inhuur beantwoorden.

TZ202304-064

Toegezegd aan Bikker, M.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Drugsbeleid

Toezegging bij Drugsbeleid. De minister van J&V komt in een volgende (verzamel)brief over drugsbeleid ook terug op het veiligheidsaspect en normering, in relatie tot de verhoging van de minimumleeftijd voor verkoop tabak.

TZ202302-174

Toegezegd aan Bikker, M.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Drugsbeleid

Toezegging bij Drugsbeleid. De minister van J&V stuurt de Kamer voor de zomer een brief over de uitkomsten naar aanleiding van de motie over plan van aanpak drugstoerisme.

TZ202302-172

Toegezegd aan Bikker, M.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenhandel en prostitutie

Toezegging bij Mensenhandel en prostitutie. De staatssecretaris informeert de Kamer over zijn gesprekken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de hotelketens over gedwongen prostitutie.

TZ202302-045

Toegezegd aan Bikker, M.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenhandel en prostitutie

Toezegging bij Mensenhandel en prostitutie. De staatssecretaris komt begin maart van dit jaar schriftelijk terug op de vraag van het lid Bikker van de ChristenUnie om een aantal (denk)richtingen op te tekenen met betrekking tot het beter in beeld krijgen van criminele uitbuiting en alles dat daaruit voortvloeit. De ervaringen in het Verenigd

TZ202302-044

Toegezegd aan Bikker, M.H.