Toezeggingen : Toezegging bij Mensenhandel en prostitutie

De staatssecretaris neemt de vragen van het lid Bikker (ChristenUnie) over de B8/3-regeling mee in de reactie op het WODC-rapport en neemt daarin ook het onderzoek van het Leger des Heils over uitbuiting in Europa mee.

  • Toegezegd door Burg, E. van der (Staatssecretaris Asiel en Migratie)
  • Toegezegd aan Bikker, M.H. (ChristenUnie)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A02215
Datum: 17 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Mensenhandel en prostitutie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid