Toezeggingen : Toezegging bij Mensenhandel en prostitutie

De staatssecretaris komt begin maart van dit jaar schriftelijk terug op de vraag van het lid Bikker van de ChristenUnie om een aantal (denk)richtingen op te tekenen met betrekking tot het beter in beeld krijgen van criminele uitbuiting en alles dat daaruit voortvloeit. De ervaringen in het Verenigd Koninkrijk worden hierin meegenomen.

  • Toegezegd door Burg, E. van der (Staatssecretaris Asiel en Migratie)
  • Toegezegd aan Bikker, M.H. (ChristenUnie)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A03421
Datum: 19 jan 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Mensenhandel en prostitutie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid