Toezeggingen : Toezegging bij Mensenhandel en prostitutie

De staatssecretaris informeert de Kamer over zijn gesprekken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de hotelketens over gedwongen prostitutie.

  • Toegezegd door Burg, E. van der (Staatssecretaris Asiel en Migratie)
  • Toegezegd aan Bikker, M.H. (ChristenUnie)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A03421
Datum: 19 jan 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Mensenhandel en prostitutie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid