Toezeggingen

Zoekresultaten (197)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Financiën

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe in het verslag van de Eurogroep/Ecofinraad terug te komen op de vraag van het lid Gündoğan inzake de mondiale schuldenlast.

TZ202307-031

Toegezegd aan Gündoğan, N.

Toezeggingen

Toezegging bij Belastingdienst

Toezegging bij Belastingdienst. De Kamer ontvangt vóór maandag 12 september 2022 alle informatie inzake FSV die er is zoals een overzicht met wie de gegevens uit FSV zijn gedeeld en informatie inzake het nieuwe onderzoek over FSV (wat wordt wanneer onderzocht en wie gaat het onderzoek uitvoeren), ten behoeve van het plenaire debat over het

TZ202209-001

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister zegt toe aan het lid Tony van Dijck om voor zover beschikbaar nadere (openbare) informatie aan de Kamer toe te sturen inzake het Transmission Protection Instrument (TPI)

TZ202211-017

Toegezegd aan Dijck, A.P.C. van

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe aan het lid Tony van Dijck om voorafgaand aan het commissiedebat Financiële Markten schriftelijk te reageren op het nieuwsbericht inzake inkoop eigen aandelen door ING

TZ202211-016

Toegezegd aan Dijck, A.P.C. van

Toezeggingen

Toezegging bij Nota Deelnemingenbeleid

Toezegging bij Nota Deelnemingenbeleid. De minister zal de handboeken voor richtlijnen voor staatsdeelnemingen naar de Kamer sturen.

TZ202209-120

Toegezegd aan Heinen, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Nota Deelnemingenbeleid

Toezegging bij Nota Deelnemingenbeleid. De staatssecretaris zal de Kamer in de loop van 2023 informeren over de evaluatie van Holland Casino en de Nederlandse Loterij. Dit is een toezegging aan de heer Heinen en mevrouw Van Dijk.

TZ202209-119

Toegezegd aan Heinen, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Nota Deelnemingenbeleid

Toezegging bij Nota Deelnemingenbeleid. De minister zegt de heer De Jong toe om een inschatting te maken van welke SDG's de staatsdeelnemingen gaan hanteren en de Kamer hierover schriftelijk te informeren.

TZ202209-118

Toegezegd aan Jong, R.H. de

Toezeggingen

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad)

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad). De minister zegt toe aan het lid Inge van Dijk om voor het herfstreces haar vragen over de hypotheekverlenging met betrekking tot de agrarische sector te beantwoorden.

TZ202209-117

Toegezegd aan Dijk, I. van

Toezeggingen

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad)

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad). De minister zegt toe dat ze zal kijken op welke wijze de Kamer vertrouwelijk geinformeerd kan worden op welke wijze kan worden omgegaan met noodscenario's bij het wegvallen van de euro en de Kamer hierover informeren.

TZ202209-116

Toezeggingen

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad)

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad). De minister zegt toe om na te denken over hoe we kunnen omgaan met het verdrag in verhouding tot het beleid van de ECB en daarop reflecteren. Zij zal de Kamer daarover informeren.

TZ202209-115

Toegezegd aan Alkaya, M.Ö.

Toezeggingen

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad)

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad). De minister zegt toe dat er op Prinsjesdag nadere informatie komt over zowel de solidariteitsheffing, de windfall tax als de koopkrachtmaatregelen.

TZ202209-114

Toezeggingen

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad)

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad). De minister zegt toe om een reactie van De Nederlandsche Bank te vragen op hoe de onwenselijke spread, in het licht van de TPI, de methodologie is van de ECB. Dat kan schriftelijk gebeuren, in het verslag.

TZ202209-113

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad/IMF

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad/IMF. De minister zegt een brief toe over de vorderingen rond de ontwikkeling van een digitale euro, met inbegrip van de mogelijke betrokkenheid van Amazon bij de proefprojecten.

TZ202209-112

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad/IMF

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad/IMF. De minister zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van het lid Heinen of andere centrale banken met gelijksoortige problematiek kampen als De Nederlandsche Bank (i.c. verslechterende kapitaalpositie als gevolg van verwachte verliezen).

TZ202209-111

Toegezegd aan Heinen, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad/IMF

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad/IMF. De minister zegt toe nader met DNB in overleg te treden over de verwachte verliezen en hierover terug te koppelen aan de Kamer, en in deze brief verschillende scenario’s op te nemen, welke verliezen daarbij horen en welke lessen daaruit te trekken zijn.

TZ202209-110

Toegezegd aan Heinen, E.