Toezeggingen

Zoekresultaten (197)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Financiën

Toezeggingen

Toezegging bij Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

Toezegging bij Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen. De staatssecretaris zegt toe aan het lid Omtzigt vóór het commissiedebat van 29 juni 2023 terug te komen op de juiste aantallen overleden gedupeerde kinderen en neemt daarin ook de persoonlijke begeleiding van de ouders mee.

TZ202306-166

Toegezegd aan Omtzigt, P.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Wet Hersteloperatie Toeslagen

Toezegging bij Wet Hersteloperatie Toeslagen. De staatssecretaris voor Financiën - Toeslagen en Douane zegt aan de Kamer toe dat in de in medio oktober verwachte voortgangsrapportage de volgende zaken worden meegenomen: a) het beoordelingskader CWS; b) hoe en of de CWS informele schulden meeweegt; c) hoeveel gedupeerde ouders die zijn teruggekomen

TZ202306-116

Toezeggingen

Toezegging bij Toekomst TenneT Duitsland

Toezegging bij Toekomst TenneT Duitsland. De Minister van Financiën zal de Kamer nader informeren over hoe Eurostat is omgegaan met de berekeningen rondom het EMU-saldo.

TZ202308-042

Toezeggingen

Toezegging bij Toekomst TenneT Duitsland

Toezegging bij Toekomst TenneT Duitsland. De Minister voor Klimaat en Energie informeert de Kamer in 2023 over de ontwikkelingen in het Europese Pentaverband over de Europese elektriciteitsmarkt.

TZ202308-041

Toezeggingen

Toezegging bij Toekomst TenneT Duitsland

Toezegging bij Toekomst TenneT Duitsland. De Minister van Financiën zal schriftelijk terugkomen op een aantal cijfermatige vragen van de heer Van Dijck over de accountancymethoden die toegepast zijn op de winst- dan wel verliesstatus van TenneT en de dividenden en dat soort zaken.

TZ202308-040

Toegezegd aan Dijck, A.P.C. van

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe aan het lid Slootweg in het verslag van de Eurogroep/Ecofinraad terug te komen op zijn vraag of de maatregelen die Nederland genomen heeft inzake macro-economische onevenwichtigheden voldoende waren in de ogen van de Europese Commissie.

TZ202308-001

Toegezegd aan Slootweg, E.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting

Toezegging bij Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting. De staatssecretaris komt na 1 januari 2024 schriftelijk terug bij de Kamer over het effect van de invoering van Pijler 2 (minimumwinstbelasting).

TZ202307-048

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe aan het lid Heinen in het BNC-fiche schriftelijk terug te komen op zijn vraag naar de aard van een mogelijk nieuw eigen middel op basis van een bestaande statistiek uit de nationale rekeningen voor het bruto operationele resultaat van bedrijven.

TZ202307-030

Toegezegd aan Heinen, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe aan het lid Tony van Dijck in het verslag van de Eurogroep/Ecofinraad in te gaan op zijn vraag inzake geldstromen in relatie tot het Meerjarig Financieel Kader.

TZ202307-029

Toegezegd aan Dijck, A.P.C. van

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën komt in het verslag van de Eurogroep-Ecofinraad schriftelijk terug op de vraag van het lid Van Houwelingen over het managen van de optelsom van publiek fysiek en digitaal geld door de ECB.

TZ202307-028

Toegezegd aan Houwelingen, P. van

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe aan het lid Nijboer in het verslag van de Eurogroep-Ecofinraad schriftelijk terug te komen op de wijze waarop de discussie over de nutsfunctie van geld op Europees niveau kan worden vervolgd.

TZ202307-027

Toegezegd aan Nijboer, H.

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt op verzoek van meerdere leden toe verscheidene inhoudelijke en technische vragen over het wetgevende Commissievoorstel inzake de digitale euro te zullen verwerken in het BNC-fiche dat aan het eind van het zomerreces aan de Kamer zal worden gestuurd.

TZ202307-026

Toezeggingen

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris zegt toe in de eerder in dit commissiedebat toegezegde brief reactie te geven op de brief van de ombudsvrouw Rotterdam.

TZ202307-006

Toezeggingen

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris zegt toe in de eerder in dit commissiedebat toegezegde brief terug te komen op de definitie van problematische schulden. Deze brief zal er in elk geval zijn vóór een eventueel tweeminutendebat

TZ202307-004

Toezeggingen

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris zegt toe om vóór het tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag terug te komen op of er een oplossing te vinden is voor problematische schulden. Dit zal geen generieke regeling zijn.

TZ202307-003