Toezeggingen

Zoekresultaten (4)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Financiën, Omtzigt, P.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

Toezegging bij Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen. De staatssecretaris zegt toe aan het lid Omtzigt vóór het commissiedebat van 29 juni 2023 terug te komen op de juiste aantallen overleden gedupeerde kinderen en neemt daarin ook de persoonlijke begeleiding van de ouders mee.

TZ202306-166

Toegezegd aan Omtzigt, P.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

Toezegging bij Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen. De staatssecretaris zegt toe aan het lid Omtzigt om vóór de stemming over het wetsvoorstel schriftelijk terug te komen op zijn vragen over de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en de vraag of deze aanbesteed is, en op de vraag naar de versie van het wetsvoorstel die door de

TZ202306-165

Toegezegd aan Omtzigt, P.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

Toezegging bij Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen. De staatssecretaris zegt toe aan het lid Omtzigt de Kamer voor het einde van het zomerreces nader te informeren over hoe wordt omgegaan met situaties waarbij een voogd de tegemoetkoming van een uit huis geplaatst kind ontvangt.

TZ202306-162

Toegezegd aan Omtzigt, P.H.

Toezeggingen

Toezegging bij PwC-onderzoek naar het memo-Palmen

Toezegging bij PwC-onderzoek naar het memo-Palmen. De staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en en Douane zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van het lid Omtzigt op welke momenten er bijeenkomsten zijn geweest met de toenmalig staatssecretaris van Financiën over de casus CAF 11 (Hawaï), tussen maart 2017 en de verhoren van de

TZ202212-102

Toegezegd aan Omtzigt, P.H.