Toezeggingen

Zoekresultaten (4)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Financiën, Mulder, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris zegt toe aan de heer Mulder in de volgende voortgangsrapportage meer duidelijkheid te geven over aantallen dossiers en onderscheid tussen soorten dossiers. Hierbij wordt er ook ingegaan op of ouders niet meer zonder dossier het traject ingaan

TZ202307-008

Toegezegd aan Mulder, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

Toezegging bij Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen. De staatssecretaris zegt toe aan het lid Edgar Mulder in de volgende voortgangsrapportage terug te komen op zijn vraag over aanbestedingen die relevant zijn voor de hersteloperatie.

TZ202306-167

Toegezegd aan Mulder, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Belastingdienst

Toezegging bij Belastingdienst. De staatssecretaris zal uiterlijk in mei een toelichting geven over de huidige situatie van de kilometerheffing 2.0 met oog op de ICT.

TZ202304-011

Toegezegd aan Mulder, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage

Toezegging bij Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage. De vraag van het lid (Edgar) Mulder (PVV) inzake subsidies voor zonne- en windenergieproducenten wordt doorgeleid naar de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

TZ202211-254

Toegezegd aan Mulder, E.