Toezeggingen

Zoekresultaten (79)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Voldaan, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Toezeggingen

Toezegging bij Inburgering en integratie

Toezegging bij Inburgering en integratie. De minister informeert de Kamer na afloop van de termijn van zes maanden over de stand van zaken met betrekking tot de verzamelde persoonsgegevens.

TZ202310-042

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zal schriftelijk reageren op het tienpuntenplan SGP 'Versterken maatschappelijk initiatief rondom armoede en schulden' in de volgende voortgangsrapportage Geldzorgen, armoede en schulden.

TZ202307-050

Toezeggingen

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid. De minister zal in de volgende Stand van de uitvoering ingaan op de systematiek van de kinderbijslag.

TZ202306-325

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2023)

Toezegging bij Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2023). De minister stuurt samen met min APP een brief over het samenspel inburgeringswet en Participatiewet in de richting van mevrouw Podt.

TZ202304-018

Toegezegd aan Podt, A.

Toezeggingen

Toezegging bij Zzp

Toezegging bij Zzp. De staatssecretaris zal de Kamer in het najaar van 2023 informeren over de tweede stap (tranche 2024) van het Handhavingsplan arbeidsrelaties.

TZ202306-091

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeid en zorg

Toezegging bij Arbeid en zorg. De minister zegt toe de Kamer na de zomer te informeren over de eventuele stelselwijzigingen en financiƫle consequenties voor het vereenvoudigen van de verlofregelingen.

TZ202301-044

Toezeggingen

Toezegging bij Inburgering en integratie - LET OP tijdstip gewijzigd

Toezegging bij Inburgering en integratie - LET OP tijdstip gewijzigd. De minister gaat afstandsonderwijs voor statushouders onderzoeken en informeert de Kamer hierover na de zomer.

TZ202304-165

Toezeggingen

Toezegging bij Inburgering en integratie

Toezegging bij Inburgering en integratie. De minister komt in de volgende uitvoeringsbrief terug op de stand van zaken met betrekking tot (de problemen bij) het aanvragen van toeslagen door statushouders.

TZ202310-044

Toegezegd aan Kathmann, B.C.

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid. De minister stuurt na de zomer een brief over de toename van het aantal aanvragen bij de Belastingdienst van eigenrisicodragerschap in de afgelopen vijf jaar.

TZ202309-038

Toegezegd aan Maatoug, S.

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeid en zorg

Toezegging bij Arbeid en zorg. De minister stuurt het onderzoek over gezinsbeleid in de ons omringende landen in de zomer naar de Kamer.

TZ202301-045

Toezeggingen

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid. De minister informeert de Kamer in de volgende Stand van de uitvoering over de digitale loonstrook voor Wajongers.

TZ202306-327

Toezeggingen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen. De minister zegt toe de indexatie-AMvB te verlengen met zes maanden, naar 1 januari 2024.

TZ202306-255

Toezeggingen

Toezegging bij Inburgering en integratie

Toezegging bij Inburgering en integratie. De minister zal de Kamer in de volgende voortgangsbrief (december 2023) informeren over de stand van zaken met betrekking tot sturingsinformatie van gemeenten.

TZ202310-043

Toegezegd aan Becker, B.

Toezeggingen

Toezegging bij Gezond en veilig werken

Toezegging bij Gezond en veilig werken. Het advies over sportduikers en de reactie van de minister hierop, wordt begin 2024 aan de Kamer toegestuurd.

TZ202306-205

Toezeggingen

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid. De minister zal de Kamer informeren over de ICT bij uitvoeringsorganisaties.

TZ202304-004

Toegezegd aan Kathmann, B.C.