Toezeggingen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Deels Voldaan, Vaste commissie voor Financiën

Toezeggingen

Toezegging bij Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage

Toezegging bij Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage. De Kamer ontvangt een verslag van de uitvoering van de Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage alsmede een verslag van de uitvoering van de verhoging van de cijns in de Mijnbouwwet als onderdeel van het Belastingplan 2023.

TZ202211-252