Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.535)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over Limburgse boeren die wietdrones inzetten

Moties ingediend bij het dertigledendebat over Limburgse boeren die wietdrones inzetten. 24077-402  Motie van het lid Van Oosten c.s. over wegnemen van belemmeringen voor het gebruik van met particuliere drones gemaakte beelden   24077-401  Motie van...

2017P12167

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VSO Onderwijsachterstandenbeleid

Moties ingediend bij het VSO Onderwijsachterstandenbeleid. 27020-74  Motie van het lid Kwint c.s. over opschorten van de bezuiniging op het onderwijsachterstandenbeleid   27020-75  Motie van het lid Kuzu over uitvoeren van alle no-regretmaatregelen uit het ibo...

2017P12159

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017

Moties ingediend bij het debat over de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017. 31142-73  Motie van het lid Van Raak over een nieuw stembiljet   31142-74  Motie van het lid Arissen over een...

2017P12170

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat de Nederlandse veestapel moet krimpen om te voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord

Moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat de Nederlandse veestapel moet krimpen om te voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. 34295-23  Motie van het lid Ouwehand over politieke moed opbrengen om toe te...

2017P12542

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het rapport van de commissie-Ruys over het functioneren van de centrale ondernemingsraad bij de politie

Moties ingediend bij het debat over het rapport van de commissie-Ruys over het functioneren van de centrale ondernemingsraad bij de politie. 28844-123  Motie van het lid Azarkan over een claim tegen de voormalige voorzitter van de...

2017P12538