Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.535)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Water

Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Water. 36410-XII-73  Gewijzigde motie van de leden Gabriëls en Kostic over alles op alles zetten om overal aan de KRW-eisen te voldoen (t.v.v. 36410-XII-61)  

2024P02324

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Personeel en Materieel

Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Personeel en Materieel. 36410-X-29  Motie van de leden Boswijk en Diederik van Dijk over de Kamer uiterlijk 1 juli informeren over de behoeftestelling voor de oprichting van...

2024P02338

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid. 29544-1237  Motie van het lid Inge van Dijk over onderzoeken hoe faciliterend personeelsbeleid in Nederland vormgegeven kan worden   29544-1238  Motie van het lid Podt over de aanpak van personeelstekorten...

2024P02332

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024. 36410-VI-53  Motie van het lid Van Vroonhoven over een voorstel om de toekomstige benoemingsprocedure van de...

2024P02336

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verkeersveiligheid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verkeersveiligheid. 29398-1092  Motie van het lid El Abassi over onderzoeken welke duidelijke criteria vastgesteld kunnen worden waar per snelheidslimiet aan voldaan moet zijn   29398-1095  Motie van de leden Grinwis en...

2024P02335

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Staat van de volkshuisvesting

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Staat van de volkshuisvesting. 32847-1137  Motie van het lid De Hoop over onderzoeken hoe we de bouw gaande kunnen houden middels instrumenten als de SBI   32847-1144  Motie van het lid...

2024P02334

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024

Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024. 36410-X-61  Motie van het lid Dobbe over de Tweede Kamer volledig informeren over de kernwapentaak en de uitvoering daarvan...

2024P02325

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Leefomgeving

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Leefomgeving. 29383-410  Motie van de leden Kostic en Gabriëls over het gebruik van staalslakken stoppen, tenzij er geen sprake is van achteruitgang van de waterkwaliteit en er geen milieu- of gezondheidsrisico's...

2024P02328

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Duurzaam vervoer

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Duurzaam vervoer. 31305-443  Motie van het lid Van Houwelingen over de energietransitie inzake vervoer temporiseren of stopzetten totdat verzekerd is dat het elektriciteitsnet deze probleemloos kan faciliteren   31305-444  Motie van...

2024P02327

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Nadere vereisten aan representativiteit voor belangenorganisaties met een ideëel doel

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Nadere vereisten aan representativiteit voor belangenorganisaties met een ideëel doel. 36169-41  Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over nadere representativiteitsvereisten verkennen voor belangenorganisaties met een ideëel doel en hiermee...

2024P02322

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2024 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake lening TenneT)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2024 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake lening TenneT). 36487-0  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2024...

2024P02192

Stemmingsuitslagen

Aangehouden moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van het Deltafonds (J) en het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024

Aangehouden moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van het Deltafonds (J) en het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024. 36410-XII-37  Motie van het lid De...

2024P01974

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Aangehouden motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024. 36410-XVI-60  Motie van het lid Paulusma over het resterende bedrag op de aanvullende post...

2024P01969

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 januari

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 januari. 21501-02-2805  Motie van het lid Dassen c.s. over in Europees- en NAVO-verband oproepen tot een worst case scenario met bijbehorende strategie  

2024P01966

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken.

2024P01810