Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.425)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO WWB onderwerpen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO WWB onderwerpen. 30545-60  Motie- Karabulut c.s. over compensatie van alleenstaande ouders met inwonende studerende kinderen boven de achttien jaar   30545-59  Motie-Fritsma over open kaart spelen bij het in...

2008P03552

Stemmingsuitslagen

Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet milieubeheer (enkele wijzigingen betreffende afvalstoffen)

Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet milieubeheer (enkele wijzigingen betreffende afvalstoffen). 31337-10  Motie Poppe over het verlagen van de afvalstoffenheffing met de opbrengsten uit het afvalfonds  

2008P03539

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op de lijkbezorging. 30696-15  Amendement van het lid Anker over de mogelijkheid om particuliere graven voor tien jaar uit te geven   30696-11  Amendement van het lid Arib...

2008P03540

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Jaarverslagen AIVD/CTIVD/CIVD

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Jaarverslagen AIVD/CTIVD/CIVD. 30977-16  Motie Van Raak over beoordeling van veiligheidsonderzoeken door de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten   30977-14  Motie Brinkman over het verbieden van alle...

2008P03553

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het kunnen vaststellen van tijdelijke voorschriften ter bevordering van ordelijke en transparante financiëlemarktprocessen en de stabiliteit van de financiële sector

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het kunnen vaststellen van tijdelijke voorschriften ter bevordering van ordelijke en transparante financiëlemarktprocessen en de stabiliteit van de financiële sector. 31724-0...

2008P03854

Stemmingsuitslagen

Stemming over: motie ingediend bij het VAO Wettelijke maatregel tot plaatsing in een inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD)

Stemming over: motie ingediend bij het VAO Wettelijke maatregel tot plaatsing in een inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD). 31110-6  Motie Teeven over het ongewenst verklaren van vreemdelingen en illegalen  

2008P03998

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met decentralisering van de langdurigheidstoeslag en op bevordering van maatschappelijke participatie gerichte ondersteuning van huishoudens met schoolgaande kinderen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met decentralisering van de langdurigheidstoeslag en op bevordering van maatschappelijke participatie gerichte ondersteuning van huishoudens met schoolgaande kinderen. 31441-0  Wijziging van de Wet...

2008P03995

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het fixatie-en isoleerbeleid in zorginstellingen

Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het fixatie-en isoleerbeleid in zorginstellingen. 31700-XVI-9  Motie Van Gerven over een plan van aanpak voor vergroting van de capaciteit en daadkracht van de inspectie   31700-XVI-11  Motie Agema...

2008P04006

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen. 31700-42  Motie Tony van Dijck over herziening van de voedingssystematiek van het Gemeentefonds   31700-33  Motie Irrgang over meer waarborgen voor het ontslag van de raad van...

2008P04007

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Fusie AID/PD/VWA

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Fusie AID/PD/VWA. 26991-226  Motie Waalkens c.s. over de uitvoeringstaken van de LNV-inspecties   26991-225  Motie Polderman/Van Velzen over behoud van werkgelegenheid voor AID-personeel in Kerkrade   26991-227  Motie Atsma...

2008P04000

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Reanimatiebeleid

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Reanimatiebeleid. 31700-XVI-5  Motie Van Gerven over "ja, tenzij" als uitgangspunt voor het reanimatiebeleid van verpleeg- en verzorgingshuizen   31700-XVI-6  Motie Agema over een landelijke richtlijn voor reanimatie gebaseerd op...

2008P04004

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt in verband met het verruimen van de mogelijkheden tot het spoedshalve tuchtrechtelijk optreden tegen advocaten en notarissen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt in verband met het verruimen van de mogelijkheden tot het spoedshalve tuchtrechtelijk optreden tegen advocaten en notarissen. 31385-0  Wijziging van de Advocatenwet...

2008P03999

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Plan van Scholen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Plan van Scholen. 31135-10  Motie Pechtold c.s. over het voedingsgebied van scholen   31135-11  Motie Jasper van Dijk/Depla over een fusietoets in het onderwijs  

2008P03997

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dierenwelzijn

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dierenwelzijn. 28286-235  Motie Graus/Fritsma over een verbod op dierkwellende slachtingen   28286-239  Motie Ouwehand/Thieme over oplossingen op maat voor agressieve honden   28286-238  Motie Ouwehand/Thieme over een verplichte opvoedcursus...

2008P04002

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Transportraad

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Transportraad. 21501-33-185  Motie De Krom over geluidsmaatregelen op het spoor   21501-33-190  Gew motie De Krom en Van Heugten over het inzetten op een geharmoniseerd gemeenschappelijk Europees kader inzake...

2008P04064