Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (29)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 05/07/2022

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie. 32852-192  Motie van het lid Hagen c.s. over het ontwikkelen van een grondstoffenstrategie  

2022P13434

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de aanpak van discriminatie en racisme

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de aanpak van discriminatie en racisme. 30950-306  Motie van het lid Koekkoek over maatregelen ter toetsing van algoritmen en IT-systemen op discriminerende effecten voorafgaand aan ingebruikneming daarvan  

2022P13433

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2021

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2021.

2022P13215

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de maatschappelijke onrust rondom de stikstofcrisis

Moties ingediend bij het debat over de maatschappelijke onrust rondom de stikstofcrisis.

2022P13220

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

Moties ingediend bij de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs.

2022P13211

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte.

2022P13218

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage) (36064)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage) (36064).

2022P13212

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage

Moties ingediend bij de Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage.

2022P13213

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat op hoofdlijnen over digitale zaken

Moties ingediend bij het debat op hoofdlijnen over digitale zaken.

2022P13219

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer inzake de berekening van gasbaten

Brief van het Presidium over een verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer inzake de berekening van gasbaten.

2022P13217

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021

Motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021.

2022P13216

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (36057)

Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (36057).

2022P13214

Stemmingsuitslagen

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs) (35920)

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs) (35920).

2022P13210

Stemmingsuitslagen

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (35729)

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (35729). 35729-0  Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende...

2022P13194

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nationaal Programma Onderwijs (po en vo)

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nationaal Programma Onderwijs (po en vo).

2022P13208