Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (10)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 02/06/2015

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2014

Moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2014. 34200-13  Motie van het lid Grashoff over aanpassing van de Wet werk en zekerheid op het gebied van flexibele arbeid   34200-9  Motie van het lid Koolmees...

2015P08569

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verrichten van werkzaamheden op zondagen en feestdagen

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verrichten van werkzaamheden op zondagen en feestdagen. 34096-0  Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verrichten van werkzaamheden op zondagen en...

2015P08570

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het middel RoundUp en over bijengif

Moties ingediend bij het debat over het middel RoundUp en over bijengif. 27858-314  Motie van het lid Dik-Faber over duurzame aaltjesbeheersing   27858-313  Motie van het lid Dik-Faber over een Europees plan van aanpak voor de...

2015P08579

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet personenvervoer 2000

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet personenvervoer 2000. 34042-16  Motie van het lid Van Helvert over een gelijk speelveld voor alle aanbieders van mobiliteitskaarten   34042-17  Motie van de leden De Boer en Dik-Faber over...

2015P08572

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten

Motie ingediend bij Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten. 33965-17  Motie van het lid De Boer over de impact van de boetesystematiek voor niet ingenomen ruimte op het spoor  

2015P08574

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32)

Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L...

2015P08573

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

Moties ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces. 34082-14  Motie van het lid Helder over een passage in het vonnis over de verklaring...

2015P08576

Stemmingsuitslagen

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden. 34082-0  Wijziging...

2015P08575

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer. 34042-10  Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt...

2015P08571

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de integriteit bij woningcorporaties

Moties ingediend bij het debat over de integriteit bij woningcorporaties. 29453-388  Motie van het lid Ronnes over bestuurders die derivatencontracten afsluiten met toezichtsbelemmerende bepalingen   29453-390  Gewijzigde motie van de leden Monasch en Van Vliet (t.v.v...

2015P08578