Overige kamerstukken

Zoekresultaten (6.357)

U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overige Kamerstukken

Voorstel van Wet

Voorstel van Wet. 25 902 Voorstel van wet van de leden Rosenmöller, Van Nieuwenhoven en Bakker houdende wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de wenselijkheid deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen te bevorderen (wet bevordering deeltijdarbeid...

2007D02002

Overige Kamerstukken

Memorie van Toelichting

Memorie van Toelichting. 25 902 Voorstel van wet van de leden Rosenmöller, Van Nieuwenhoven en Bakker houdende wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de wenselijkheid deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen te bevorderen (wet bevordering deeltijdarbeid...

2007D02003

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. 25 902 Voorstel van wet van de leden Rosenmöller, Van Nieuwenhoven en Bakker houdende wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de wenselijkheid deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen te bevorderen (wet bevordering deeltijdarbeid...

2007D02004

Overige Kamerstukken

25902, bijgewerkt t/m nr. 4 (NvW 12 april 1999)

25902, bijgewerkt t/m nr. 4 (NvW 12 april 1999). Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijgewerkt t/m nr. 4 (nvw 12 april 1999) 25 902 Voorstel van wet van de leden Rosenmöller, Van Nieuwenhoven en Bakker houdende wijziging...

2008D14530

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers. 25 902 Voorstel van wet van de leden Rosenmöller, Van Nieuwenhoven en Bakker houdende wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de wenselijkheid deeltijdarbeid en...

2017D25518

Overige Kamerstukken

Memorie van Toelichting

Memorie van Toelichting. 27 274 Voorstel van wet van de leden Bussemaker, Schimmel en Van Gent tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een klachtrecht voor de individuele werknemer Nr. 3...

2007D02011

Overige Kamerstukken

Geleidende brief

Geleidende brief. 27 274 Voorstel van wet van de leden Bussemaker, Schimmel en Van Gent tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een klachtrecht voor de individuele werknemer Nr. 1 GELEIDENDE...

2007D02009

Overige Kamerstukken

Voorstel van Wet

Voorstel van Wet. 27 274 Voorstel van wet van de leden Bussemaker, Schimmel en Van Gent tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een klachtrecht voor de individuele werknemer Nr. 2...

2007D02010

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State. 27 274 Voorstel van wet van de leden Bussemaker, Schimmel en Van Gent tot wijziging van het...

2007D02012

Overige Kamerstukken

Verslag (nader, tweede nader etc)

Verslag (nader, tweede nader etc). 27 274 Voorstel van wet van de leden Bussemaker, Schimmel en Van Gent tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een klachtrecht voor de individuele werknemer...

2007D02013

Overige Kamerstukken

Geleidende brief

Geleidende brief. 28 354 Voorstel van wet van het lid Giskes tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen) Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 1 mei...

2007D02046

Overige Kamerstukken

Voorstel van Wet

Voorstel van Wet. 28 354 Voorstel van wet van het lid Giskes tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses...

2007D02047

Overige Kamerstukken

Memorie van Toelichting

Memorie van Toelichting. 28 354 Voorstel van wet van het lid Giskes tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ALGEMEEN HOOFDSTUK 1. VOORGESCHIEDENIS In 1968 spraken de samenwerkende...

2007D02048

Overige Kamerstukken

De behandeling van het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet

De behandeling van het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet. 28 354 Voorstel van wet van het lid Giskes tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen) Nr. 4 BRIEF VAN HET LID...

2007D02049

Overige Kamerstukken

Gewijzigd voorstel van Wet

Gewijzigd voorstel van Wet. 28 354 Voorstel van wet van de leden Giskes en Van Geen tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen) Nr. 5 GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 16 december 2002 Wij Beatrix...

2007D02050