Overige kamerstukken

Zoekresultaten (8.350)

U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over over Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36560-XV-2)

Lijst van vragen en antwoorden over over Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36560-XV-2). 36 560 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023...

2024D22746

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Kamerstuk 36560-XV-1)

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Kamerstuk 36560-XV-1). 36 560 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 Nr. 5 Lijst van vragen en...

2024D22742

Overige Kamerstukken

Convocatie petitieaanbieding - Aanbieding rapport inzake een secundaire route voor schuldhulpverlening door Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp (BBW) op 11 juni 2024

Convocatie petitieaanbieding - Aanbieding rapport inzake een secundaire route voor schuldhulpverlening door Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp (BBW) op 11 juni 2024. Den Haag, 4 juni 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): vaste commissie...

2024D22927

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng verslag Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en te verbeteren (Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024) op 26 juni 2024

Convocatie inbreng verslag Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en...

2024D22822

Overige Kamerstukken

Position paper CBS t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Participatie en integratie d.d. 13 juni 2024

Position paper CBS t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Participatie en integratie d.d. 13 juni 2024. 1 Position paper ten behoeve van het rondetafelgesprek op 13 juni 2024 in de Tweede Kamer over...

2024D22789

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. 36 550 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 4 VERSLAG...

2024D22423

Overige Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over de Kabinetsreactie op het rapport Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Kamerstuk 26448-749)

Lijst van vragen en antwoorden over de Kabinetsreactie op het rapport Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Kamerstuk 26448-749). 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 758 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 3...

2024D22583

Overige Kamerstukken

Verzoek van de leden Paternotte (D66) en Becker (VVD) om naast de ministers van SZW, BuZa en OCW ook de minister van Justitie en Veiligheid uit te nodigen voor het nog in te plannen CD Buitenlandse Inmenging en beïnvloeding.

Verzoek van de leden Paternotte (D66) en Becker (VVD) om naast de ministers van SZW, BuZa en OCW ook de minister van Justitie en Veiligheid uit te nodigen voor het nog in te plannen CD Buitenlandse...

2024D22614

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake o.a. Onderzoek naar de perspectieven van ouders op kindregelingen (Kamerstuk 36410-XV-81)

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake o.a. Onderzoek naar de perspectieven van ouders op kindregelingen (Kamerstuk 36410-XV-81). 2024D21924 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestond bij...

2024D21924

Overige Kamerstukken

Convocatie petitieaanbieding - Aanbieding position paper Jeugdloon FNV Young & United op 4 juni 2024

Convocatie petitieaanbieding - Aanbieding position paper Jeugdloon FNV Young & United op 4 juni 2024. Den Haag, 29 mei 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Activiteit: Petitie Datum: dinsdag 4 juni 2024 Tijd...

2024D21843

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoek gezinsbeleid omringende landen (Kamerstuk 30512-18)

Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoek gezinsbeleid omringende landen (Kamerstuk 30512-18). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 512 Gezinsbeleid Nr. 19 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 mei 2024 De vaste...

2024D21576

Overige Kamerstukken

Convocatie technische briefing door CPB over het rapport ‘Economische dynamiek en migratie’ op 13 juni 2024.

Convocatie technische briefing door CPB over het rapport ‘Economische dynamiek en migratie’ op 13 juni 2024.. Den Haag, 28 mei 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): vaste commissie voor Economische Zaken en...

2024D21604

Overige Kamerstukken

Convocatie Werkbezoek aan de Europese instellingen op 29-30 september 2024

Convocatie Werkbezoek aan de Europese instellingen op 29-30 september 2024. Den Haag, 28 mei 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Activiteit: Werkbezoek Begindatum: zondag 29 september 2024 Begintijd: 13.00 uur Einddatum: maandag 30...

2024D21617

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Kamerstuk 36560-XV-1)

Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Kamerstuk 36560-XV-1).

2024D20870