Overige kamerstukken

Zoekresultaten (6.084)

U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overige Kamerstukken

Position paper ANBO-PCOB t.b.v. rondetafelgesprek Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie d.d. 20 juni 2024

Position paper ANBO-PCOB t.b.v. rondetafelgesprek Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie d.d. 20 juni 2024. Rondetafelgesprek Pensioen Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 20 juni 2024 Position paper ANBO-PCOB Willem Reijn, senior beleidsadviseur pensioenen Woerden, 12 juni...

2024D24762

Overige Kamerstukken

Position paper Actuarieel Adviesbureau Confident BV t.b.v. rondetafelgesprek Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie d.d. 20 juni 2024

Position paper Actuarieel Adviesbureau Confident BV t.b.v. rondetafelgesprek Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie d.d. 20 juni 2024. Position paper Koopkrachtgericht pensioen t.b.v. het rondetafelgesprek commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer 20 juni...

2024D24708

Overige Kamerstukken

Position paper Ortec Finance t.b.v. rondetafelgesprek Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie d.d. 20 juni 2024

Position paper Ortec Finance t.b.v. rondetafelgesprek Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie d.d. 20 juni 2024. Pagina 1 van 3 Postbus 2891 3000 CW Rotterdam Boompjes 40 3011 XB Rotterdam Nederland Tel. +31 (0)10 700 50...

2024D24779

Overige Kamerstukken

Position paper Aon t.b.v. rondetafelgesprek Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie d.d. 20 juni 2024

Position paper Aon t.b.v. rondetafelgesprek Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie d.d. 20 juni 2024. 5 POSITION PAPER Aan : Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van : Jacintha van Bijnen-den Haag Datum : 12 juni 2024...

2024D24803

Overige Kamerstukken

Position paper HNPF t.b.v. rondetafelgesprek Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie d.d. 20 juni 2024

Position paper HNPF t.b.v. rondetafelgesprek Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie d.d. 20 juni 2024. Position “ Ppaenper sio– egneovern ance, koopkracht ” en communicati Rondetafelgesp1r5.e00k -1 620 .00 jur ni on202de4 rwerp Governance Francis van...

2024D24753

Overige Kamerstukken

Convocatie technische briefing Nederlandse Arbeidsinspectie op 11 september 2024

Convocatie technische briefing Nederlandse Arbeidsinspectie op 11 september 2024. Den Haag, 11 juni 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Activiteit: Technische briefing Datum: woensdag 11 september 2024 Tijd: 14.15 - 15.15 uur Openbaar/besloten...

2024D24164

Overige Kamerstukken

Position paper L. Brüggen t.b.v. rondetafelgesprek Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie d.d. 20 juni 2024

Position paper L. Brüggen t.b.v. rondetafelgesprek Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie d.d. 20 juni 2024. Betrek communicatiedeskundigen vroeger en beter Lisa Brüggen Hoogleraar Financiële Dienstverlening, Maastricht Univ Bijzonder Hoogleraar Pensioencommunicatie en Keuzebe Betere afstemm- en...

2024D24460

Overige Kamerstukken

Position paper B. Werker t.b.v. rondetafelgesprek Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie d.d. 20 juni 2024

Position paper B. Werker t.b.v. rondetafelgesprek Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie d.d. 20 juni 2024. Nieuwe pensioenstelsel: Kern deugt, uitwerking moet zorgvuldiger1 Bas Werker (juni 2024) De Wtp biedt in potentie2 juist méér zekerheid In...

2024D23599

Overige Kamerstukken

Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 op 18 juni 2024; agendapunt toegevoegd

Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 op 18 juni 2024; agendapunt toegevoegd. Den Haag, 17 juni 2024 HERZIENE CONVOCATIE (agendapunt * toegevoegd) Mocht u voorwaarden willen verbinden aan de...

2024D23408

Overige Kamerstukken

Verzoek van het lid De Kort (VVD) tot omzetten van wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2023 SZW in een schriftelijk overleg

Verzoek van het lid De Kort (VVD) tot omzetten van wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2023 SZW in een schriftelijk overleg. Verzonden: woensdag 5 juni 2024 10:32 Aan: Commissie SZW Onderwerp: Verzoek tot e-mailprocedure Goedemorgen, Graag zou...

2024D23093

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 1 / 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 570 Verdrag inzake het promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid op het werk; Genève, 15 juni...

2024D23169

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Internetconsultatie Ontwerpbesluit gelijke aanpassingen met spreiden bij de solidaire premieregeling (Kamerstuk 36067-198)

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Internetconsultatie Ontwerpbesluit gelijke aanpassingen met spreiden bij de solidaire premieregeling (Kamerstuk 36067-198). 2024D23225 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestond...

2024D23225

Overige Kamerstukken

Verslag

Verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 545 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober...

2024D23275

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng verslag Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en te verbeteren (Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024) op 26 juni 2024

Convocatie inbreng verslag Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en...

2024D22822

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 560 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 Nr. 7 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN...

2024D22750