Overige kamerstukken

Zoekresultaten (8.329)

U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overige Kamerstukken

Position paper B. Werker t.b.v. rondetafelgesprek Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie d.d. 20 juni 2024

Position paper B. Werker t.b.v. rondetafelgesprek Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie d.d. 20 juni 2024. Nieuwe pensioenstelsel: Kern deugt, uitwerking moet zorgvuldiger1 Bas Werker (juni 2024) De Wtp biedt in potentie2 juist méér zekerheid In...

2024D23599

Overige Kamerstukken

36241, eindtekst

36241, eindtekst.

2024D23430

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng schriftelijk overleg Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 op 18 juni 2024

Convocatie inbreng schriftelijk overleg Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 op 18 juni 2024. Den Haag, 6 juni 2024 Noot: Mocht u voorwaarden willen verbinden aan de dechargeverlening, dan dient u een tweeminutendebat aan...

2024D23408

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 1 / 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 570 Verdrag inzake het promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid op het werk; Genève, 15 juni...

2024D23169

Overige Kamerstukken

Verslag

Verslag. 36 545 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese...

2024D23275

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Internetconsultatie Ontwerpbesluit gelijke aanpassingen met spreiden bij de solidaire premieregeling (Kamerstuk 36067-198)

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Internetconsultatie Ontwerpbesluit gelijke aanpassingen met spreiden bij de solidaire premieregeling (Kamerstuk 36067-198). 36 067 Wijziging van de Pensioenwet, de Wetinkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening...

2024D23225

Overige Kamerstukken

Verzoek van het lid De Kort (VVD) tot omzetten van wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2023 SZW in een schriftelijk overleg

Verzoek van het lid De Kort (VVD) tot omzetten van wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2023 SZW in een schriftelijk overleg. Verzonden: woensdag 5 juni 2024 10:32 Aan: Commissie SZW Onderwerp: Verzoek tot e-mailprocedure Goedemorgen, Graag zou...

2024D23093

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. 36 560 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 Nr. 7 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 4 juni 2024 De...

2024D22750

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over over Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36560-XV-2)

Lijst van vragen en antwoorden over over Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36560-XV-2). 36 560 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023...

2024D22746

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Kamerstuk 36560-XV-1)

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Kamerstuk 36560-XV-1). 36 560 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 Nr. 5 Lijst van vragen en...

2024D22742

Overige Kamerstukken

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag. 36 506 Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet Nr. 7 Nota naar aanleiding van het Verslag Ontvangen 4...

2024D22638

Overige Kamerstukken

Convocatie petitieaanbieding - Aanbieding rapport inzake een secundaire route voor schuldhulpverlening door Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp (BBW) op 11 juni 2024

Convocatie petitieaanbieding - Aanbieding rapport inzake een secundaire route voor schuldhulpverlening door Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp (BBW) op 11 juni 2024. Den Haag, 4 juni 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): vaste commissie...

2024D22927

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng verslag Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en te verbeteren (Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024) op 26 juni 2024

Convocatie inbreng verslag Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en...

2024D22822

Overige Kamerstukken

Position paper CBS t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Participatie en integratie d.d. 13 juni 2024

Position paper CBS t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Participatie en integratie d.d. 13 juni 2024. 1 Position paper ten behoeve van het rondetafelgesprek op 13 juni 2024 in de Tweede Kamer over...

2024D22789

Overige Kamerstukken