Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 582 Wijziging van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening en oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen...

2024D27342

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 578 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet op de loonbelasting 1964 en enige andere wetten in verband met de verlenging van de transitieperiode naar het...

2024D26171

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet (herdruk)

Voorstel van wet (herdruk). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 557 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen...

2024D20712

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 560 XV Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) 2023 VOORSTEL VAN WET Ontvangen 15 mei 2024 Wij Willem-Alexander, bij...

2024D16419

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 545 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van...

2024D16938

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XV Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) VOORSTEL...

2024D14383

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 535 Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met het mogelijk maken van het opstellen van een nadere voorlopige uitkering aan gemeenten voor de...

2024D14623

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 513 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning...

2024D08673

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 506 Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij...

2024D06236

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 488 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1...

2024D00613

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet.

2023D46261

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 458 Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen Nr. 2 VOORSTEL VAN...

2023D44924

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 449 Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie...

2023D42690

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 446 Voorstel van wet tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor...

2023D41477

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet. Dit document zal verschijnen op dinsdag 19 september 2023.

2023D35212