Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Rapport “Blind voor mens en recht”

Rapport “Blind voor mens en recht”. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 867 Parlementaire enquête fraudebeleid en dienstverlening Nr. 6 RAPPORT PARLEMENTAIRE ENQUÊTE FRAUDEBELEID EN DIENSTVERLENING «BLIND VOOR MENS EN RECHT» Inhoudsopgave Blz. Samenvatting...

2024D06757

Overige Kamerstukken

Verslag van de openbare verhoren

Verslag van de openbare verhoren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 228 Parlementaire ondervraging ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen Nr. 5 VERSLAGEN VAN OPENBARE VERHOREN Lijst van openbare verhoren: parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit...

2020D25819

Overige Kamerstukken

Verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed"

Verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed". Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 228 Parlementaire ondervraging ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen Nr. 4 BRIEF VAN DE PARLEMENTAIRE ONDERVRAGINGSCOMMISSIE...

2020D25817

Overige Kamerstukken

Deelstudie door het CPB in het kader van parlementair onderzoek Lessen uit recente arbeidsmigratie

Deelstudie door het CPB in het kader van parlementair onderzoek Lessen uit recente arbeidsmigratie. kst-32680-8 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 32 680 Parlementair onderzoek Lessen uit recente arbeidsmigratie...

2011D46445

Overige Kamerstukken

Deelstudie door het SEO in het kader van het parlementair onderzoek Lessen uit recente arbeidsmigratie

Deelstudie door het SEO in het kader van het parlementair onderzoek Lessen uit recente arbeidsmigratie. kst-32680-9 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 32 680 Parlementair onderzoek Lessen uit recente...

2011D46452

Overige Kamerstukken

CDA Rapport: Het wel en wee van ZZP

CDA Rapport: Het wel en wee van ZZP. Welkom. 1 ‘Het wel en wee van ZZP’ Een onderzoek in opdracht van de CDA Tweede Kamerfractie Met een enquête onder ZZP-ers in de bouw Teuni Scholthof 2...

2009D09976