Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Oorspronkelijke tekst van van de nota van wijziging

Oorspronkelijke tekst van van de nota van wijziging. TFKST VAN HET ONTWERP ZOALS DIT OORSPRONKELIJK IS AANGEBODEN AAN KM. DE KO'NiNGIN 31 929 Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen...

2011D38123