Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 446 Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating...

2024D08549

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 458 Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen Nr. 5 NOTA VAN...

2024D01692

Overige Kamerstukken

Tweede nota van wijziging

Tweede nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 Nr. 23 TWEEDE NOTA VAN...

2023D41903

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen...

2023D40548

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 415 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2024) Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 oktober 2023...

2023D40551

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 306 Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 juli 2023...

2023D31767

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 309 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig...

2023D29121

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 350 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr...

2023D24881

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging inzake Wijziging

Nota van wijziging inzake Wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 154 Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm...

2023D01191

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 673 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te...

2022D56436

Overige Kamerstukken

Vierde nota van wijziging

Vierde nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 067 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen...

2022D53594

Overige Kamerstukken

Vierde nota van wijziging

Vierde nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 216 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2023) Nr. 10...

2022D51940

Overige Kamerstukken

Tweede nota van wijziging

Tweede nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 Nr. 17 TWEEDE NOTA VAN...

2022D50411

Overige Kamerstukken

Derde nota van wijziging

Derde nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 216 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2023) Nr. 9...

2022D46349

Overige Kamerstukken

Derde nota van wijziging

Derde nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 067 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen...

2022D43368