Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. 36 449 Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 22 mei 2024 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd...

2024D20370

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr...

2024D17557

Overige Kamerstukken

Tweede nota van wijziging

Tweede nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 306 Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES) Nr. 9 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5...

2024D13406

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 446 Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating...

2024D08549

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 458 Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen Nr. 5 NOTA VAN...

2024D01692

Overige Kamerstukken

Tweede nota van wijziging

Tweede nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 415 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2024) Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 17...

2023D42523

Overige Kamerstukken

Tweede nota van wijziging

Tweede nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 Nr. 23 TWEEDE NOTA VAN...

2023D41903

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 415 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2024) Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 oktober 2023...

2023D40551

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen...

2023D40548

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 389 Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen en het verstrekken van...

2023D35362

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 306 Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 juli 2023...

2023D31767

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 309 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig...

2023D29121

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 350 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr...

2023D24881

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging inzake Wijziging

Nota van wijziging inzake Wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 154 Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm...

2023D01191

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 673 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te...

2022D56436