Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Nader rapport

Nader rapport. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 35 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 Nr. 3 NADER RAPPORT Hieronder is opgenomen...

2018D44725

Overige Kamerstukken

35015 Nader rapport inzake Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege enkele wijzigingen met betrekking tot pensioen (Verzamelwet pensioenen 2019)

35015 Nader rapport inzake Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege enkele wijzigingen met betrekking tot pensioen (Verzamelwet pensioenen 2019). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van...

2018D43034

Overige Kamerstukken

35010 Nader rapport inzake Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

35010 Nader rapport inzake Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV...

2018D42862

Overige Kamerstukken

Nader rapport

Nader rapport. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Nr. 3 NADER RAPPORT Hieronder is opgenomen...

2017D25957

Overige Kamerstukken

Nader rapport

Nader rapport. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 664 Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden en Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn...

2017D02359

Overige Kamerstukken

34571 Nader rapport inzake Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning

34571 Nader rapport inzake Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning...

2016D38971

Overige Kamerstukken

Nader rapport

Nader rapport. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 550 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 Nr. 3 NADER RAPPORT Hieronder is opgenomen...

2016D35066

Overige Kamerstukken

Nader rapport

Nader rapport. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 514 Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie...

2016D28573

Overige Kamerstukken

34478 Nader rapport inzake aanpassing van enige bepalingen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de reparatie van enige onvolkomenheden

34478 Nader rapport inzake aanpassing van enige bepalingen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de reparatie van enige onvolkomenheden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein...

2016D21372

Overige Kamerstukken

34320 Nader rapport inzake Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds

34320 Nader rapport inzake Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44 44 F 070 333 44 00 www.rijksoverheid.nl Onze...

2015D40031

Overige Kamerstukken

Nader rapport

Nader rapport. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 Nr. 3 NADER RAPPORT Hieronder is opgenomen...

2015D33805

Overige Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Nader rapport

Nader rapport. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 34 194 Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten...

2015D15447