Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. 36 589 Voorstel van wet van de leden Stoffer, Inge van Dijk en Ceder tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en boek 7A van het Burgerlijk Wetboek BES inzake een wettelijk...

2024D28755

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 636 Voorstel van wet van het lid Van Kent...

2023D45539

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 101 Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts...

2022D13422

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 592 Voorstel van wet van het lid Maatoug tot...

2022D02667

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 536 Voorstel van wet van het lid Gijs van...

2021D18759

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling Advisering Raad van State

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling Advisering Raad van State. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 714 Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Smeulders...

2021D10240

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling Advisering Raad van State

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling Advisering Raad van State. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 681 Voorstel van wet van het lid Van Brenk tot tijdelijke...

2021D09648

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 714 Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Smeulders tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel...

2021D03432

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 681 Voorstel van wet van het lid Van Brenk tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren...

2020D53108

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 637 Voorstel van wet van het lid Jasper van Dijk tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de koppeling van het...

2020D46777

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 636 Voorstel van wet van het lid Jasper van Dijk tot verhoging van het wettelijk minimumloon in verband met het achterblijven van de loonontwikkeling (Wet...

2020D46760

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 592 Voorstel van wet van het lid Renkema tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon Nr. 3 MEMORIE...

2020D39131

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 157 Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok...

2020D38712

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 536 Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever...

2020D30297

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 335 Voorstel van wet van het lid Gijs van...

2020D16716