Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

EU-voorstel: Richtlijn verbetering arbeidsomstandigheden platformwerkers COM(2021) 762

EU-voorstel: Richtlijn verbetering arbeidsomstandigheden platformwerkers COM(2021) 762. NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.12.2021 COM(2021) 762 final 2021/0414 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de verbetering van de arbeidsvoorwaarden bij...

2021D48884

Overige Kamerstukken

EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU COM (2020) 682

EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU COM (2020) 682. NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2020 COM(2020) 682 final 2020/0310 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende toereikende minimumlonen in...

2020D46427

Overige Kamerstukken

EU-voorstel: Raadsaanbeveling toegang tot sociale bescherming werknemers en zelfstandigen COM (2018) 132

EU-voorstel: Raadsaanbeveling toegang tot sociale bescherming werknemers en zelfstandigen COM (2018) 132. NL NL EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 13.3.2018 COM(2018) 132 final 2018/0059 (NLE) Voorstel voor een AANBEVELING VAN DE RAAD met betrekking tot de toegang tot...

2018D22166

Overige Kamerstukken

EU-voorstel: Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131

EU-voorstel: Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131. NL NL EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 13.3.2018 COM(2018) 131 final 2018/0064 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit...

2018D22124

Overige Kamerstukken

EU-voorstel: Sociale Dimensie van Europa tegen 2025 COM (2017) 206

EU-voorstel: Sociale Dimensie van Europa tegen 2025 COM (2017) 206. 1 DISCUSSIENOTA OVER DE SOCIALE DIMENSIE VAN EUROPA NL 2 Europese Commissie COM(2017) 206, 26 april 2017 Rue de la Loi / Wetstraat, 200 1040 Bruxelles/Brussels...

2017D11921

Overige Kamerstukken

EU-voorstel: Oprichting van een Europese pijler van sociale rechten COM (2017) 250

EU-voorstel: Oprichting van een Europese pijler van sociale rechten COM (2017) 250. NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.4.2017 COM(2017) 250 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL...

2017D11919

Overige Kamerstukken

EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253

EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253. NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.4.2017 COM(2017) 253 final 2017/0085 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het evenwicht tussen...

2017D11924

Overige Kamerstukken

EU-voorstel: Herziening coördinatie sociale zekerheid COM (2016) 815

EU-voorstel: Herziening coördinatie sociale zekerheid COM (2016) 815. NL NL EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 13.12.2016 COM(2016) 815 final 2016/0397 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr...

2017D00311

Overige Kamerstukken

EU-voorstel: Herziening detacheringsrichtlijn COM (2016) 128 (Engelstalige versie)

EU-voorstel: Herziening detacheringsrichtlijn COM (2016) 128 (Engelstalige versie). EN EN EUROPEAN COMMISSION Strasbourg, 8.3.2016 COM(2016) 128 final 2016/0070 (COD) Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 96/71/EC of The...

2016D10212

Overige Kamerstukken

EU-voorstel: Mededeling "Initiatief voor groene werkgelegenheid" COM (2014) 446

EU-voorstel: Mededeling "Initiatief voor groene werkgelegenheid" COM (2014) 446. NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.7.2014 COM(2014) 446 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET...

2014D28170

Overige Kamerstukken

EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167

EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167. NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.3.2014 COM(2014) 167 final 2014/0091 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende...

2014D11469

Overige Kamerstukken

EU-Voorstel: Sociale dimensie van de EMU COM (2013) 690 (Engelstalige versie)

EU-Voorstel: Sociale dimensie van de EMU COM (2013) 690 (Engelstalige versie). EN EN EUROPEAN COMMISSION Brussels, 2.10.2013 COM(2013) 690 provisoire COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL STRENGTHENING THE SOCIAL DIMENSION OF...

2013D39523

Overige Kamerstukken

EU-Voorstel: Mededeling bestrijding jeugdwerkloosheid COM (2013) 447

EU-Voorstel: Mededeling bestrijding jeugdwerkloosheid COM (2013) 447. NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19.6.2013 COM(2013) 447 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN...

2013D27104

Overige Kamerstukken

EU-Voorstel: Richtlijn uitoefening van rechten in het vrije verkeer van werknemers (COM (2013) 236)

EU-Voorstel: Richtlijn uitoefening van rechten in het vrije verkeer van werknemers (COM (2013) 236). NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.4.2013 COM(2013) 236 final 2013/0124 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD...

2013D18637

Overige Kamerstukken

EU-Voorstel: Handhaving richtlijn detachering COM (2012) 131

EU-Voorstel: Handhaving richtlijn detachering COM (2012) 131. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.3.2012 COM(2012) 131 final 2012/0061 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling...

2012D13700