Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Convocatie werkbezoek op uitnodiging van de G40 in het kader van de Participatiewet op 6 september 2024

Convocatie werkbezoek op uitnodiging van de G40 in het kader van de Participatiewet op 6 september 2024. Den Haag, 13 juni 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Activiteit: Werkbezoek Datum: vrijdag 06 september...

2024D24823

Overige Kamerstukken

Convocatie technische briefing Nederlandse Arbeidsinspectie op 11 september 2024

Convocatie technische briefing Nederlandse Arbeidsinspectie op 11 september 2024. Den Haag, 11 juni 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Activiteit: Technische briefing Datum: woensdag 11 september 2024 Tijd: 14.15 - 15.15 uur Openbaar/besloten...

2024D24164

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng schriftelijk overleg Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 op 18 juni 2024

Convocatie inbreng schriftelijk overleg Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 op 18 juni 2024. Den Haag, 6 juni 2024 Noot: Mocht u voorwaarden willen verbinden aan de dechargeverlening, dan dient u een tweeminutendebat aan...

2024D23408

Overige Kamerstukken

Convocatie petitieaanbieding - Aanbieding rapport inzake een secundaire route voor schuldhulpverlening door Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp (BBW) op 11 juni 2024

Convocatie petitieaanbieding - Aanbieding rapport inzake een secundaire route voor schuldhulpverlening door Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp (BBW) op 11 juni 2024. Den Haag, 4 juni 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): vaste commissie...

2024D22927

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng verslag Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en te verbeteren (Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024) op 26 juni 2024

Convocatie inbreng verslag Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en...

2024D22822

Overige Kamerstukken

Convocatie petitieaanbieding - Aanbieding position paper Jeugdloon FNV Young & United op 4 juni 2024

Convocatie petitieaanbieding - Aanbieding position paper Jeugdloon FNV Young & United op 4 juni 2024. Den Haag, 29 mei 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Activiteit: Petitie Datum: dinsdag 4 juni 2024 Tijd...

2024D21843

Overige Kamerstukken

Convocatie technische briefing door CPB over het rapport ‘Economische dynamiek en migratie’ op 13 juni 2024.

Convocatie technische briefing door CPB over het rapport ‘Economische dynamiek en migratie’ op 13 juni 2024.. Den Haag, 28 mei 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): vaste commissie voor Economische Zaken en...

2024D21604

Overige Kamerstukken

Convocatie Werkbezoek aan de Europese instellingen op 29-30 september 2024

Convocatie Werkbezoek aan de Europese instellingen op 29-30 september 2024. Den Haag, 28 mei 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Activiteit: Werkbezoek Begindatum: zondag 29 september 2024 Begintijd: 13.00 uur Einddatum: maandag 30...

2024D21617

Overige Kamerstukken

Herziene convocatie rondetafelgesprek Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie op 20 juni 2024; position papers toegevoegd

Herziene convocatie rondetafelgesprek Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie op 20 juni 2024; position papers toegevoegd. Den Haag, 13 juni 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): Activiteit: Rondetafelgesprek Datum: donderdag 20 juni...

2024D20605

Overige Kamerstukken

Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg op 13 juni 2024 t.v.v. de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 20 juni; agendapunt toegevoegd

Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg op 13 juni 2024 t.v.v. de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 20 juni; agendapunt toegevoegd. Den Haag, 10 juni 2024 HERZIENE CONVOCATIE (agendapunt * toegevoegd) Als u het schriftelijk overleg...

2024D20611

Overige Kamerstukken

Herziene convocatie commissiedebat Arbeidsmigratie op 2 juli 2024; agendapunt toegevoegd

Herziene convocatie commissiedebat Arbeidsmigratie op 2 juli 2024; agendapunt toegevoegd. Den Haag, 5 juni 2024 HERZIENE CONVOCATIE (agendapunt * toegevoegd) Spreektijd per fractie: 5 minuten Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): vaste commissie...

2024D20552

Overige Kamerstukken

Herziene convocatie commissiedebat Inburgering en integratie op 16 oktober 2024; agendapunt toegevoegd

Herziene convocatie commissiedebat Inburgering en integratie op 16 oktober 2024; agendapunt toegevoegd. Den Haag, 5 juni 2024 Spreektijd per fractie: 5 minuten Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bewindsperso(o)n(en): minister van Sociale Zaken en...

2024D20600

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng verslag Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie (Pb EU 2022, L 275) (Wet implementatie EU-richtlijn toereikende minimumlonen) op 5 juni 2024

Convocatie inbreng verslag Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese...

2024D20532

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng schriftelijk overleg Internetconsultatie Ontwerpbesluit gelijke aanpassingen met spreiden bij de solidaire premieregeling op 5 juni 2024

Convocatie inbreng schriftelijk overleg Internetconsultatie Ontwerpbesluit gelijke aanpassingen met spreiden bij de solidaire premieregeling op 5 juni 2024. Den Haag, 22 mei 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Activiteit: Inbreng schriftelijk overleg Datum...

2024D20594

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng schriftelijk overleg Kinderbijslag en kindgebonden budget op 29 mei 2024

Convocatie inbreng schriftelijk overleg Kinderbijslag en kindgebonden budget op 29 mei 2024. Den Haag, 21 mei 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): vaste commissie voor Financiën Activiteit: Inbreng schriftelijk overleg Datum: woensdag...

2024D20393