Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Verzoek van het lid Aartsen (VVD) om begin september een rondetafelgesprek te organiseren over (de gevolgen van) het opheffen van het handhavingsmoratorium Wet DBA t.b.v. het commissiedebat ZZP op 12 september 2024

Verzoek van het lid Aartsen (VVD) om begin september een rondetafelgesprek te organiseren over (de gevolgen van) het opheffen van het handhavingsmoratorium Wet DBA t.b.v. het commissiedebat ZZP op 12 september 2024.

2024D28060

Overige Kamerstukken

Verzoek van het lid Aartsen de procedurevergadering te vervroegen naar 15.00 uur

Verzoek van het lid Aartsen de procedurevergadering te vervroegen naar 15.00 uur. Van: Aartsen, A.A. (Thierry) Verzonden: dinsdag 2 juli 2024 09:48 Aan: Commissie SZW Onderwerp: Verzoek om de PV te verplaatsen Op deze bijzondere dag...

2024D28061

Overige Kamerstukken

Verzoek van het lid De Kort (VVD) tot omzetten van wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2023 SZW in een schriftelijk overleg

Verzoek van het lid De Kort (VVD) tot omzetten van wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2023 SZW in een schriftelijk overleg. Verzonden: woensdag 5 juni 2024 10:32 Aan: Commissie SZW Onderwerp: Verzoek tot e-mailprocedure Goedemorgen, Graag zou...

2024D23093

Overige Kamerstukken

Verzoek van de leden Paternotte (D66) en Becker (VVD) om naast de ministers van SZW, BuZa en OCW ook de minister van Justitie en Veiligheid uit te nodigen voor het nog in te plannen CD Buitenlandse Inmenging en beïnvloeding.

Verzoek van de leden Paternotte (D66) en Becker (VVD) om naast de ministers van SZW, BuZa en OCW ook de minister van Justitie en Veiligheid uit te nodigen voor het nog in te plannen CD Buitenlandse...

2024D22614

Overige Kamerstukken

Brief van de leden Mutluer en Van Kent inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Brief van de leden Mutluer en Van Kent inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 157 Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk...

2024D20773

Overige Kamerstukken

Verzoek van het lid Podt (D66) om het commissiedebat over kinderbijslag en kindgebonden budget op 23 mei 2024 om te zetten in een schriftelijk overleg

Verzoek van het lid Podt (D66) om het commissiedebat over kinderbijslag en kindgebonden budget op 23 mei 2024 om te zetten in een schriftelijk overleg. Van: Rooijakkers, Hessel Verzonden: maandag 20 mei 2024 22:17 Aan: Commissie...

2024D20043

Overige Kamerstukken

Verzoek lid Aartsen (VVD), mede namens PVV, NSC en BBB, tot het verplaatsen van het CD Arbeidsmigratie van 16 mei 2024

Verzoek lid Aartsen (VVD), mede namens PVV, NSC en BBB, tot het verplaatsen van het CD Arbeidsmigratie van 16 mei 2024. 2024Z08217 Van: Aartsen, A.A. (Thierry) > Verzonden: woensdag 15 mei 2024 10:15 Aan: Commissie SZW...

2024D19138

Overige Kamerstukken

Verzoek van het lid Becker (VVD) een nader schriftelijk overleg te houden over het Clingendael rapport inzake het Turkse diasporabeleid in Nederland omdat de beantwoording van het eerder gevoerde schriftelijk overleg (Kamerstuk 32824, nr. 414) niet volledig is.

Verzoek van het lid Becker (VVD) een nader schriftelijk overleg te houden over het Clingendael rapport inzake het Turkse diasporabeleid in Nederland omdat de beantwoording van het eerder gevoerde schriftelijk overleg (Kamerstuk 32824, nr. 414) niet...

2024D16660

Overige Kamerstukken

Verzoek van het lid Becker (VVD) de minister van SZW te vragen om de commissie binnen drie weken een brief te sturen over de status van de ontwikkeling van een Nederlandse imamopleiding.

Verzoek van het lid Becker (VVD) de minister van SZW te vragen om de commissie binnen drie weken een brief te sturen over de status van de ontwikkeling van een Nederlandse imamopleiding.. Hoi, We hebben ondpunt...

2024D16664

Overige Kamerstukken

Verzoek van het lid Becker (VVD) de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie en Veiligheid te vragen om de commissie binnen zes weken een brief sturen t.a.v. de huidige staat van het salafisme, salafistische aanjagers en haatimams in Nederland en de actuele aanpak daartegen.

Verzoek van het lid Becker (VVD) de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie en Veiligheid te vragen om de commissie binnen zes weken een brief sturen t.a.v. de huidige staat van het salafisme...

2024D16178

Overige Kamerstukken

Brief van het lid Van der Werf inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Brief van het lid Van der Werf inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 101 Voorstel van wet van het lid Warmerdam tot wijziging van de Pensioenwet...

2024D15434

Overige Kamerstukken

Verzoek van het lid Palmen (GroenLinks/PvdA) mede namens D66 en Denk om de Kunstcommissie te verzoeken, zo mogelijk, in de Kamer een wensenbrievenbus inclusief tentoonstelling kunstwerken te realiseren n.a.v. het werkbezoek van de commissie aan Stedelijk museum aan de “tentoonstelling: uit armoede”

Verzoek van het lid Palmen (GroenLinks/PvdA) mede namens D66 en Denk om de Kunstcommissie te verzoeken, zo mogelijk, in de Kamer een wensenbrievenbus inclusief tentoonstelling kunstwerken te realiseren n.a.v. het werkbezoek van de commissie aan Stedelijk...

2024D14008

Overige Kamerstukken

Verzoek van het lid Patijn (GroenLinks-PvdA) op korte termijn een technische briefing te organiseren over het rapport van het CPB “Economische dynamiek en migratie”

Verzoek van het lid Patijn (GroenLinks-PvdA) op korte termijn een technische briefing te organiseren over het rapport van het CPB “Economische dynamiek en migratie”. Beste Griffier, Het lid PatiLinjn -Pksv(dGrA) owenil graag het volgende verzoek aan...

2024D14028

Overige Kamerstukken

Verzoek van het lid Aartsen (VVD) om een technische briefing te organiseren over het rapport van het CPB inzake koopkrachtreparaties

Verzoek van het lid Aartsen (VVD) om een technische briefing te organiseren over het rapport van het CPB inzake koopkrachtreparaties. Verzonden: dinsdag 9 april 2024 09:39 Aan: Commissie SZW Onderwerp: Verzoek RvW PV SZW Geachte heer...

2024D13998