Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Aanbieding aan de commissie RU van het voorstel van de commissie SZW om in het kader van de toekomst- en onderzoeksagenda 2015 een onderzoek uit te laten voeren naar de invloed van technologische ontwikkelingen op de werkgelegenheid

Aanbieding aan de commissie RU van het voorstel van de commissie SZW om in het kader van de toekomst- en onderzoeksagenda 2015 een onderzoek uit te laten voeren naar de invloed van technologische ontwikkelingen op de...

2014D39274

Overige Kamerstukken

Aan Presidium - Voorstel adviesaanvraag Actal initiatiefwetsvoorstel Flexibel Werken

Aan Presidium - Voorstel adviesaanvraag Actal initiatiefwetsvoorstel Flexibel Werken. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan het Presidium Plaats en datum: Den Haag, 6 maart 2012...

2012D09294