Moties

Zoekresultaten (47.323)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Moties

Motie van het lid Wilders over het stikstofbeleid beëindigen en de vrijgevallen miljarden inzetten om het eigen risico af te schaffen en de huren met 15% te verlagen

Motie van het lid Wilders over het stikstofbeleid beëindigen en de vrijgevallen miljarden inzetten om het eigen risico af te schaffen en de huren met 15% te verlagen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID WILDERS Voorgesteld 22 september 2022 De

2022D37109

Moties

Motie van de leden Hermans en Pieter Heerma over het opstellen van een versnellingsplan rond kernenergie

Motie van de leden Hermans en Pieter Heerma over het opstellen van een versnellingsplan rond kernenergie. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN HERMANS EN PIETER HEERMA Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende

2022D37116

Moties

Motie van het lid Wilders over onder ogen zien dat de islam een ideologie is van haat en terreur

Motie van het lid Wilders over onder ogen zien dat de islam een ideologie is van haat en terreur. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 14 MOTIE VAN HET LID WILDERS Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, mede in het licht

2022D37112

Moties

Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet

Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 7 MOTIE VAN HET LID WILDERS Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, zegt het vertrouwen op in het kabinet-Rutte/Kaag, en gaat

2022D37105

Moties

Motie van de leden Paternotte en Hermans over concrete acties waarbij meer werken wordt gestimuleerd door middel van een voltijdbonus, roosteraanpassingen en leeftijdsontslag binnen het Rijk

Motie van de leden Paternotte en Hermans over concrete acties waarbij meer werken wordt gestimuleerd door middel van een voltijdbonus, roosteraanpassingen en leeftijdsontslag binnen het Rijk. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN

2022D37122

Moties

Motie van het lid Wilders over zich weer bezig houden met basistaken zoals bestaanszekerheid, veiligheid, zorg en onderwijs en stoppen met ideologische dwalingen zoals stikstof, klimaat en EU-afdrachten

Motie van het lid Wilders over zich weer bezig houden met basistaken zoals bestaanszekerheid, veiligheid, zorg en onderwijs en stoppen met ideologische dwalingen zoals stikstof, klimaat en EU-afdrachten. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID WILDERS

2022D37114

Moties

Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over een nieuw plan dat wel voldoet aan de oproep van de inspecties om tot een crisisaanpak te komen (t.v.v. 31839-888)

Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over een nieuw plan dat wel voldoet aan de oproep van de inspecties om tot een crisisaanpak te komen (t.v.v. 31839-888). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2021-2022 31 839 Jeugdzorg Nr. GEWIJZIGDE *) MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 888 Voorgesteld

2022D36126

Moties

Gewijzigde motie van het lid Ceder c.s. over in gesprek gaan met de benodigde partijen om tot een aanpak te komen in de huidige crisissituatie (t.v.v. 31839-889)

Gewijzigde motie van het lid Ceder c.s. over in gesprek gaan met de benodigde partijen om tot een aanpak te komen in de huidige crisissituatie (t.v.v. 31839-889). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 839 Jeugdzorg Nr. 902 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID CEDER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 889 Voorgesteld 15

2022D36038

Moties

Motie van het lid Van Baarle over afkeuren dat de IND etnisch heeft geprofileerd

Motie van het lid Van Baarle over afkeuren dat de IND etnisch heeft geprofileerd. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2984 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld 15 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, keurt af dat de IND etnisch heeft geprofileerd, en gaat over tot de orde van

2022D36075

Moties

Motie van het lid Van Baarle over een extern en onafhankelijk onderzoek instellen naar de mogelijke gevolgen van de zwarte lijst van de IND

Motie van het lid Van Baarle over een extern en onafhankelijk onderzoek instellen naar de mogelijke gevolgen van de zwarte lijst van de IND. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2985 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld 15 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat

2022D36076

Moties

Gewijzigde motie van het lid Hijink over drie keer per jaar aan de Kamer rapporteren over de voortgang van de verbeteringen in de jeugdzorg (t.v.v. 31839-881)

Gewijzigde motie van het lid Hijink over drie keer per jaar aan de Kamer rapporteren over de voortgang van de verbeteringen in de jeugdzorg (t.v.v. 31839-881). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 839 Jeugdzorg Nr. 901 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID HIJINK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 881 Voorgesteld 15 september

2022D36036

Moties

Motie van het lid Peters over bezien welke andere financieringsvormen passend zijn voor gecertificeerde instellingen

Motie van het lid Peters over bezien welke andere financieringsvormen passend zijn voor gecertificeerde instellingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 839 Jeugdzorg Nr. 899 MOTIE VAN HET LID PETERS Voorgesteld 15 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat gecertificeerde instellingen (GI’s)

2022D36010

Moties

Motie van het lid Sylvana Simons over het instellen van een landelijke caseloadnormering met inachtneming van de uitkomsten van het onderzoek van Significant Public

Motie van het lid Sylvana Simons over het instellen van een landelijke caseloadnormering met inachtneming van de uitkomsten van het onderzoek van Significant Public. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 839 Jeugdzorg Nr. 898 MOTIE VAN HET LID SYLVANA SIMONS Voorgesteld 15 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D36009

Moties

Motie van het lid Peters over bezien hoe scheidingsproblematiek buiten de jeugdbeschermingsketen gehouden kan worden

Motie van het lid Peters over bezien hoe scheidingsproblematiek buiten de jeugdbeschermingsketen gehouden kan worden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 839 Jeugdzorg Nr. 900 MOTIE VAN HET LID PETERS Voorgesteld 15 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat 60% van de ots-maatregelen het gevolg

2022D36011

Moties

Motie van het lid Sylvana Simons over het afzien van de geplande bezuiniging van 500 miljoen op de jeugdzorg

Motie van het lid Sylvana Simons over het afzien van de geplande bezuiniging van 500 miljoen op de jeugdzorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 839 Jeugdzorg Nr. 896 MOTIE VAN HET LID SYLVANA SIMONS Voorgesteld 15 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de problematiek en tekortkomingen in de

2022D36004

Naar boven