Moties

Zoekresultaten (47.323)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Moties

Motie van de leden Gündogan en Ouwehand over landbouwvrijstelling in de winstsfeer afbouwen tot nul en de opbrengst inzetten als dekking voor de plannen voor stikstofreductie

Motie van de leden Gündogan en Ouwehand over landbouwvrijstelling in de winstsfeer afbouwen tot nul en de opbrengst inzetten als dekking voor de plannen voor stikstofreductie. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN GÜNDOĞAN EN OUWEHAND Voorgesteld

2022D37167

Moties

Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over een extra energiecompensatie voor mensen die vanwege medische oorzaken energiekosten boven het tariefplafond hebben t.v.v. 36200-54

Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over een extra energiecompensatie voor mensen die vanwege medische oorzaken energiekosten boven het tariefplafond hebben t.v.v. 36200-54. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 70 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Ter

2022D37169

Moties

Motie van het lid Den Haan over een Landelijke Hulplijn Geldzorgen openen

Motie van het lid Den Haan over een Landelijke Hulplijn Geldzorgen openen. 36200-51 22 september 2022 Nota over de toestand van ’s Rijks Financién MOTIE VAN HET LID DEN HAAN Plenair debat (overig) - Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest — De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nu al veel armoede is in

2022D37149

Moties

Motie van het lid Van der Plas over ook energiecompensatie voor studenten met een specificatie van de energieprijzen in hun huurcontract en bij huishoudens die een energiemeter delen

Motie van het lid Van der Plas over ook energiecompensatie voor studenten met een specificatie van de energieprijzen in hun huurcontract en bij huishoudens die een energiemeter delen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Voorgesteld 22

2022D37153

Moties

Motie van de leden Van der Plas en Eerdmans over de sociale, economische en maatschappelijke gevolgen van het mogelijk verdwijnen van duizenden boerenbedrijven in kaart brengen

Motie van de leden Van der Plas en Eerdmans over de sociale, economische en maatschappelijke gevolgen van het mogelijk verdwijnen van duizenden boerenbedrijven in kaart brengen. 36200-53 Nota over de toestand van ’s Rijks Financién 22 september 2022 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN EERDMANS Plenair debat (overig) - Algemene Politieke

2022D37151

Moties

Motie van het lid Den Haan c.s. over de drie aanbevelingen uit het rapport 'Met te weinig genoegen nemen' van de National Ombudsman overnemen

Motie van het lid Den Haan c.s. over de drie aanbevelingen uit het rapport 'Met te weinig genoegen nemen' van de National Ombudsman overnemen. 36200-52 22 september 2022 Nota over de toestand van ’s Rijks Financién MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. Plenair debat (overig) - Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest De Kamer,

2022D37150

Moties

Motie van het lid Van der Plas over een extra energiecompensatie voor mensen die vanwege medische oorzaken energiekosten boven het tariefplafond hebben

Motie van het lid Van der Plas over een extra energiecompensatie voor mensen die vanwege medische oorzaken energiekosten boven het tariefplafond hebben. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer,

2022D37152

Moties

Motie van de leden Van der Staaij en Hermans over maatregelen treffen om de administratieve lastendruk en werkdruk in de publieke en private sector te verlagen

Motie van de leden Van der Staaij en Hermans over maatregelen treffen om de administratieve lastendruk en werkdruk in de publieke en private sector te verlagen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN HERMANS Voorgesteld 22 september

2022D37139

Moties

Motie van het lid Dassen over een voorstel tot het gratis aanbieden van menstruatieproducten op scholen en in openbare gebouwen

Motie van het lid Dassen over een voorstel tot het gratis aanbieden van menstruatieproducten op scholen en in openbare gebouwen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID DASSEN Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D37146

Moties

Motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat het hervatten van de gaswinning in Groningen geen taboe mag zijn

Motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat het hervatten van de gaswinning in Groningen geen taboe mag zijn. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID EERDMANS Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat het

2022D37134

Moties

Motie van het lid Eerdmans c.s. over de minister van Financiën oproepen vast te houden aan het traditionele koffertje met de miljoenennota

Motie van het lid Eerdmans c.s. over de minister van Financiën oproepen vast te houden aan het traditionele koffertje met de miljoenennota. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID EERDMANS C.S. Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de

2022D37138

Moties

Motie van het lid Dassen over een voorstel om binnen de toeslagensystematiek de mogelijkheid te hebben om compensatie via bijvoorbeeld de zorgtoeslag te bieden

Motie van het lid Dassen over een voorstel om binnen de toeslagensystematiek de mogelijkheid te hebben om compensatie via bijvoorbeeld de zorgtoeslag te bieden. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID DASSEN Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer,

2022D37144

Moties

Motie van het lid Eerdmans over de mogelijkheden onderzoeken tot herinvoering van tewerkstellingsvergunningen voor werknemers binnen de EER

Motie van het lid Eerdmans over de mogelijkheden onderzoeken tot herinvoering van tewerkstellingsvergunningen voor werknemers binnen de EER. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID EERDMANS Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de

2022D37137

Moties

Motie van de leden Dassen en Paternotte over het bieden van een maaltijd op school expliciet als optie toevoegen aan de investeringen in de rijke schooldag

Motie van de leden Dassen en Paternotte over het bieden van een maaltijd op school expliciet als optie toevoegen aan de investeringen in de rijke schooldag. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 49 MOTIE VAN DE LEDEN DASSEN EN PATERNOTTE Voorgesteld 22 september 2022 De

2022D37147

Moties

Motie van het lid Eerdmans over afzien van de aangekondigde uitgave van 4 miljard euro uit het klimaatfonds

Motie van het lid Eerdmans over afzien van de aangekondigde uitgave van 4 miljard euro uit het klimaatfonds. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID EERDMANS Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het

2022D37136

Naar boven