Moties

Zoekresultaten (54.993)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Moties

Motie van het lid Bushoff over het informeren van de Kamer over het al dan niet instellen van een offerteplicht

Motie van het lid Bushoff over het informeren van de Kamer over het al dan niet instellen van een offerteplicht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 764 MOTIE VAN...

2023D15515

Moties

Motie van de leden Van den Berg en Tielen over verder onderzoek naar het verhogen van de bagatelbepaling

Motie van de leden Van den Berg en Tielen over verder onderzoek naar het verhogen van de bagatelbepaling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1207 MOTIE VAN DE LEDEN VAN...

2023D30978

Moties

Motie van het lid Van Haga over onderzoeken hoe het kan dat een groep terroristen zich mogelijk heeft kunnen voordoen als een groep “oorlogsvluchtelingen”

Motie van het lid Van Haga over onderzoeken hoe het kan dat een groep terroristen zich mogelijk heeft kunnen voordoen als een groep “oorlogsvluchtelingen”. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 683...

2023D31625

Moties

Motie van de leden Van den Berg en Agema over zorgen dat zorgverzekeraars ook kleine zorgaanbieders een contract aanbieden

Motie van de leden Van den Berg en Agema over zorgen dat zorgverzekeraars ook kleine zorgaanbieders een contract aanbieden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1232 MOTIE VAN DE LEDEN...

2023D43019

Moties

Motie van de leden Bevers en Tielen over cowboygedrag in de zorg via zorgcontractering een halt toeroepen

Motie van de leden Bevers en Tielen over cowboygedrag in de zorg via zorgcontractering een halt toeroepen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1231 MOTIE VAN DE LEDEN BEVERS EN...

2023D43018

Moties

Motie van het lid Van Baarle c.s. over een noodplan voor als de energierekening stijgt in de winter en dit de koopkracht onder druk zet

Motie van het lid Van Baarle c.s. over een noodplan voor als de energierekening stijgt in de winter en dit de koopkracht onder druk zet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 Nota over...

2023D38303

Moties

Motie van het lid Mutluer

Motie van het lid Mutluer. 36560-VI-14 20 juni 2024 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 MOTIE VAN HET LID MUTLUER Wetgevingsoverleg - Slotwet en Jaarverslag 2023 ( De Kamer, Gehoord de beraadslaging, -...

2024D26079

Moties

Motie van de leden Ellian en Van Nispen

Motie van de leden Ellian en Van Nispen. 36560-VI-17 20 juni 2024 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 MOTIE VAN DE LEDEN ELLIAN EN VAN NISPEN Wetgevingsoverleg - Slotwet en Jaarverslag 2023 (4)

2024D26083

Moties

Motie van het lid Van Nispen

Motie van het lid Van Nispen. 36560-VI-18 20 juni 2024 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN Wetgevingsoverleg - Slotwet en Jaarverslag 2023 Motie van het lid van...

2024D26085

Moties

Motie van de leden Van Nispen en Mutluer

Motie van de leden Van Nispen en Mutluer. 36560-VI-20 20 juni 2024 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN MUTLUER Wetgevingsoverleg - Slotwet en Jaarverslag 2023 6 Motie...

2024D26087

Moties

Motie van de leden Van Nispen en Mutluer

Motie van de leden Van Nispen en Mutluer. Jaarverslag 36560-VI-19 en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 20 juni 2024 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN MUTLUER Wetgevingsoverleg - Slotwet en Jaarverslag 2023 o Motie...

2024D26086

Moties

Motie van het lid Van Nispen

Motie van het lid Van Nispen. 36560-VI-21 20 juni 2024 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN Wetgevingsoverleg - Slotwet en Jaarverslag 2023 e Motie van het lid...

2024D26088

Moties

Motie van het lid Ellian

Motie van het lid Ellian. 36560-VI-16 20 juni 2024 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 MOTIE VAN HET LID ELLIAN Wetgevingsoverleg - Slotwet en Jaarverslag 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat...

2024D26082

Moties

Motie van het lid Michon-Derkzen c.s.

Motie van het lid Michon-Derkzen c.s.. 36560-VI-15 20 juni 2024 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 MOTIE VAN HET LID MICHON-DERKZEN C.S. Wetgevingsoverleg - Slotwet en Jaarverslag 2023 ™ z De Kamer, Gehoord...

2024D26081

Moties

Motie van de leden Pijpelink en Rooderkerk over de hoogste prioriteit geven aan de aanpak van het lerarentekort en de achteruitgang van de beheersing van de basisvaardigheden

Motie van de leden Pijpelink en Rooderkerk over de hoogste prioriteit geven aan de aanpak van het lerarentekort en de achteruitgang van de beheersing van de basisvaardigheden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 560...

2024D23976