Moties

Zoekresultaten (54.885)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Moties

Motie van de leden Lahlah en Van Nispen

Motie van de leden Lahlah en Van Nispen. 36364-9 12 juni 2024 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek om de drempel te verlagen voor grootouders om tot omgang te kunnen verzoeken (Wet drempelverlaging omgang...

2024D24542

Moties

Motie van het lid Bruyning

Motie van het lid Bruyning. 36560-IV-10 12 juni 2024 Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023 MOTIE VAN HET LID BRUYNING Wetgevingsoverleg - Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023 / - Motie Nieuw Sociaal...

2024D24536

Moties

Motie van de leden White en Paternotte

Motie van de leden White en Paternotte. 36560-IV-11 12 juni 2024 Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023 MOTIE VAN DE LEDEN WHITE EN PATERNOTTE Wetgevingsoverleg - Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023 Motie...

2024D24537

Moties

Motie van de leden Piri en Paternotte

Motie van de leden Piri en Paternotte. 21501-20-2093 12 juni 2024 Europese Raad MOTIE VAN DE LEDEN PIRI EN PATERNOTTE Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Informele Europese Raad d.d. 17 juni 2024 (21501-20-2088) De Kamer, gehoord de...

2024D24535

Moties

Motie van de leden Piri en Paternotte

Motie van de leden Piri en Paternotte. 21501-20-2092 12 juni 2024 MOTIE Europese VAN Raad DE LEDEN PIRI EN PATERNOTTE Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Informele Europese Raad d.d. 17 juni 2024 { (21501-20-2088) De Kamer, gehoord...

2024D24534

Moties

Motie van het lid Van Baarle

Motie van het lid Van Baarle. 21501-20-2090 12 juni 2024 Europese Raad MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Informele Europese Raad d.d. 17 juni 2024 (21501-20-2088) De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende...

2024D24531

Moties

Motie van de leden Paternotte en Piri

Motie van de leden Paternotte en Piri. 21501-20-2091 12 juni 2024 Europese Raad MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN PIRI Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Informele Europese Raad d.d. 17 juni 2024 (21501-20-2088) De Kamer, gehoord de...

2024D24533

Moties

Motie van de leden Van Baarle en Piri

Motie van de leden Van Baarle en Piri. 21501-20-2089 12 juni 2024 Europese Raad MOTIE VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN PIRI Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Informele Europese Raad d.d. 17 juni 2024 (21501-20-2088) De Kamer...

2024D24530

Moties

Motie van de leden Heinen en Van Hijum over uit blijven dragen dat het Herstel- en Veerkrachtfonds een eenmalig crisisinstrument is en blijft

Motie van de leden Heinen en Van Hijum over uit blijven dragen dat het Herstel- en Veerkrachtfonds een eenmalig crisisinstrument is en blijft. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-07 Raad voor Economische en...

2024D08695

Moties

Motie van het lid Ceder over de wachttijd voor asielzoekers voor toetreding tot de arbeidsmarkt verkorten naar drie maanden

Motie van het lid Ceder over de wachttijd voor asielzoekers voor toetreding tot de arbeidsmarkt verkorten naar drie maanden.

2024D22132

Moties

Motie van het lid Harbers c.s. over de Tweede Kamer vooraf betrekken bij beleidsdoorlichtingen

Motie van het lid Harbers c.s. over de Tweede Kamer vooraf betrekken bij beleidsdoorlichtingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 34 000 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET...

2014D33872

Moties

Motie van het lid Ellian c.s. over de wijze waarop organisaties op afstand verantwoording afleggen over de bedrijfsvoering en het financieel beheer

Motie van het lid Ellian c.s. over de wijze waarop organisaties op afstand verantwoording afleggen over de bedrijfsvoering en het financieel beheer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 805...

2023D31655

Moties

Gewijzigde motie van het lid Omtzigt over een "hotspot archief toeslagenschandaal" inrichten (t.v.v. 31066-724)

Gewijzigde motie van het lid Omtzigt over een "hotspot archief toeslagenschandaal" inrichten (t.v.v. 31066-724). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 31 066 Belastingdienst Nr. 728 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OMTZIGT TER VERVANGING VAN DIE...

2020D45160

Moties

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over integreren van klinische arbeidsgeneeskundige zorg in de reguliere oncologische zorg

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over integreren van klinische arbeidsgeneeskundige zorg in de reguliere oncologische zorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 570 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van...

2020D47093

Moties

Motie van de leden Inge van Dijk en Temmink over binnen zes maanden de capaciteit bij de Commissie Werkelijke Schade opschalen naar vijftien dossiers per week

Motie van de leden Inge van Dijk en Temmink over binnen zes maanden de capaciteit bij de Commissie Werkelijke Schade opschalen naar vijftien dossiers per week. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst...

2023D44702