Moties

Zoekresultaten (53.567)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, [start_date]

Moties

Motie van de leden Erkens en Grinwis over een voorstel uitwerken over hoe de leveringszekerheid van stroom na 2030 versterkt kan worden

Motie van de leden Erkens en Grinwis over een voorstel uitwerken over hoe de leveringszekerheid van stroom na 2030 versterkt kan worden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 197 Wijziging van de Wet verbod...

2024D05791

Moties

Gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Mohandis over in overleg met het onderwijs scenario's opstellen om schoolzwemmen op termijn weer in te voeren (t.v.v. 36410-XVI-127)

Gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Mohandis over in overleg met het onderwijs scenario's opstellen om schoolzwemmen op termijn weer in te voeren (t.v.v. 36410-XVI-127). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410...

2024D05435

Moties

Tweede nader gewijzigde motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat er werk moet worden gemaakt van een centrumrechts kabinet (t.v.v. 36471-30)

Tweede nader gewijzigde motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat er werk moet worden gemaakt van een centrumrechts kabinet (t.v.v. 36471-30). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 471 Kabinetsformatie 2023 Nr. 31 TWEEDE...

2024D05797

Moties

Nader gewijzigde motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat er werk moet worden gemaakt van een centrumrechts kabinet (t.v.v. 36471-28)

Nader gewijzigde motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat er werk moet worden gemaakt van een centrumrechts kabinet (t.v.v. 36471-28). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 471 Kabinetsformatie 2023 Nr. 30 NADER GEWIJZIGDE...

2024D05759

Moties

Gewijzigde motie van het lid Tuinman c.s. over samen met andere westerse VN-lidstaten pleiten voor het tegengaan van antisemitisme in Gaza en educatiemethoden van UNRWA-medewerkers meenemen in het VN-onderzoek naar terrorisme (t.v.v. 36410-V-62)

Gewijzigde motie van het lid Tuinman c.s. over samen met andere westerse VN-lidstaten pleiten voor het tegengaan van antisemitisme in Gaza en educatiemethoden van UNRWA-medewerkers meenemen in het VN-onderzoek naar terrorisme (t.v.v. 36410-V-62). Tweede Kamer der...

2024D05748

Moties

Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over komen tot een samenhangende uitvoering van gedane toezeggingen en aangenomen moties en een meerjarige strategie voor sportverenigingen (t.v.v. 36410-XVI-115)

Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over komen tot een samenhangende uitvoering van gedane toezeggingen en aangenomen moties en een meerjarige strategie voor sportverenigingen (t.v.v. 36410-XVI-115). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410...

2024D05620

Moties

Gewijzigde motie van het lid Dassen c.s. over sancties opleggen aan Israëlische kolonisten die zich schuldig maken aan misdaden op de Westelijke Jordaanoever, en een Europese coalition of the willing vormen (t.v.v. 36410-V-75)

Gewijzigde motie van het lid Dassen c.s. over sancties opleggen aan Israëlische kolonisten die zich schuldig maken aan misdaden op de Westelijke Jordaanoever, en een Europese coalition of the willing vormen (t.v.v. 36410-V-75).

2024D05799

Moties

Motie van het lid Palmen over binnen vier weken een volwaardig archief van de chatberichten van de minister-president opleveren

Motie van het lid Palmen over binnen vier weken een volwaardig archief van de chatberichten van de minister-president opleveren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 III Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie...

2024D05990

Moties

Motie van het lid Ergin over vaart zetten achter de implementatie van de aanbevelingen van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Motie van het lid Ergin over vaart zetten achter de implementatie van de aanbevelingen van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 III Vaststelling van de begrotingsstaat van het...

2024D05993

Moties

Motie van het lid Van Meijeren over een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de lage geboortecijfers in 2022 en 2023

Motie van het lid Van Meijeren over een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de lage geboortecijfers in 2022 en 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2165 MOTIE VAN HET...

2024D05989

Moties

Motie van het lid Palmen over de mogelijkheid verkennen om een chatapplicatie te ontwikkelen voor ministers en ambtenaren voor zakelijk gebruik

Motie van het lid Palmen over de mogelijkheid verkennen om een chatapplicatie te ontwikkelen voor ministers en ambtenaren voor zakelijk gebruik. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 III Vaststelling van de begrotingsstaat van...

2024D05992

Moties

Motie van het lid Palmen over een wezenlijke sanctiebepaling indien overheidsinstanties niet voldoen aan de wettelijke eisen voor archiefbeheer

Motie van het lid Palmen over een wezenlijke sanctiebepaling indien overheidsinstanties niet voldoen aan de wettelijke eisen voor archiefbeheer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 III Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie...

2024D05991

Moties

Motie van het lid Diederik van Dijk over scenario's om de financiering van onderzoek naar dementie te vergroten

Motie van het lid Diederik van Dijk over scenario's om de financiering van onderzoek naar dementie te vergroten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2164 MOTIE VAN HET LID DIEDERIK VAN...

2024D05988

Moties

Motie van het lid Tielen c.s. over de ontsluiting van vaccinatiegegevens in één centraal overzicht versnellen

Motie van het lid Tielen c.s. over de ontsluiting van vaccinatiegegevens in één centraal overzicht versnellen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2163 MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S. Voorgesteld 15...

2024D05987

Moties

Motie van het lid Tielen c.s. over komen tot protocollen die gegevensuitwisseling sneller en makkelijker mogelijk maken

Motie van het lid Tielen c.s. over komen tot protocollen die gegevensuitwisseling sneller en makkelijker mogelijk maken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2161 MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S. Voorgesteld...

2024D05985