Moties

Zoekresultaten (47.778)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, Motie

Moties

Motie van de leden Van Ojik en Van den Hul over de financiering van ngo's voor mensenrechten na stopzetten van de pre-accessiesteun

Motie van de leden Van Ojik en Van den Hul over de financiering van ngo's voor mensenrechten na stopzetten van de pre-accessiesteun. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 21 501-20 Europese Raad Nr. 1207 MOTIE...

2017D11165

Moties

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over in Europees verband pleiten voor het opheffen van Sancties op Kosovo

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over in Europees verband pleiten voor het opheffen van Sancties op Kosovo. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2768...

2023D44838

Moties

Motie van het lid Tony van Dijck over niet instemmen met een verdergaande collectieve schulduitgifte in EU-verband

Motie van het lid Tony van Dijck over niet instemmen met een verdergaande collectieve schulduitgifte in EU-verband. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1982 MOTIE VAN...

2023D44717

Moties

Motie van de leden Roemer en Segers over opschorten van de pre-accessiesteun aan Turkije

Motie van de leden Roemer en Segers over opschorten van de pre-accessiesteun aan Turkije. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 32 824 Integratiebeleid 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 158 MOTIE VAN DE LEDEN ROEMER...

2016D34029

Moties

Motie van het lid Thijssen c.s. over de toerekening van eerstejaarsopvangkosten aan ODA-middelen langjarig maximeren en zo snel mogelijk ontkoppelen

Motie van het lid Thijssen c.s. over de toerekening van eerstejaarsopvangkosten aan ODA-middelen langjarig maximeren en zo snel mogelijk ontkoppelen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 350 XVII Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse...

2023D31840

Moties

Motie van het lid Agema over het besluit tot concentratie van de kinderhartcentra herroepen

Motie van het lid Agema over het besluit tot concentratie van de kinderhartcentra herroepen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 825 MOTIE VAN HET LID AGEMA Voorgesteld 25 oktober...

2023D44412

Moties

Motie van de leden Agema en Dijk over het afschaffen van de kilometerregistratie voor het Valysvervoer

Motie van de leden Agema en Dijk over het afschaffen van de kilometerregistratie voor het Valysvervoer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 297 MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN DIJK Voorgesteld...

2023D43038

Moties

Motie van het lid Kathmann c.s. over een integraal plan voor duurzame digitalisering

Motie van het lid Kathmann c.s. over een integraal plan voor duurzame digitalisering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)...

2022D47350

Moties

Motie van het lid Van der Plas over maatwerk toepassen binnen het beleid omtrent NV-gebieden en daarbij uitgaan van actuele cijfers

Motie van het lid Van der Plas over maatwerk toepassen binnen het beleid omtrent NV-gebieden en daarbij uitgaan van actuele cijfers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 1608 MOTIE...

2023D48279

Moties

Motie van het lid Van der Plas over verkennen hoe de verlaging van de GLB-premies via de Landbouwbegroting kan worden opgevangen

Motie van het lid Van der Plas over verkennen hoe de verlaging van de GLB-premies via de Landbouwbegroting kan worden opgevangen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 1607 MOTIE...

2023D48278

Moties

Motie van het lid Van der Plas over het kenbaar maken van het belang van dierlijke mest boven kunstmest en het belang van mestderogatie voor Nederland

Motie van het lid Van der Plas over het kenbaar maken van het belang van dierlijke mest boven kunstmest en het belang van mestderogatie voor Nederland.

2023D48277

Moties

Motie van het lid Ouwehand over zich sterk verzetten tegen het voorstel van de Europese Commissie over diertransporten

Motie van het lid Ouwehand over zich sterk verzetten tegen het voorstel van de Europese Commissie over diertransporten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 1605 MOTIE VAN HET LID...

2023D48276

Moties

Motie van het lid Van Campen c.s. over de nijpende situatie op de Nederlandse mestmarkt aan de orde stellen en de Europese Commissie vragen kunstmestvervangers per direct mogelijk te maken

Motie van het lid Van Campen c.s. over de nijpende situatie op de Nederlandse mestmarkt aan de orde stellen en de Europese Commissie vragen kunstmestvervangers per direct mogelijk te maken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2023D48275

Moties

Motie van het lid Flach c.s. over zich sterk maken voor halvering van de voorgenomen korting op het tongquotum voor de Noordzeevisserij

Motie van het lid Flach c.s. over zich sterk maken voor halvering van de voorgenomen korting op het tongquotum voor de Noordzeevisserij. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 1603...

2023D48274

Moties

Motie van het lid Jasper van Dijk over de stand van zaken rond nucleaire ontwapening en moderisering van kernwapens in Nederland

Motie van het lid Jasper van Dijk over de stand van zaken rond nucleaire ontwapening en moderisering van kernwapens in Nederland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 V Vaststelling van de begrotingsstaat van...

2022D49754