Moties

Zoekresultaten (42.683)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, Motie

Moties

Motie van het lid Van Haga over er bij de provincie Groningen op aandringen een referendum uit te schrijven over de gaswinning in Groningen

Motie van het lid Van Haga over er bij de provincie Groningen op aandringen een referendum uit te schrijven over de gaswinning in Groningen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de

2022D37159

Moties

Motie van het lid Van Haga over overuren vrijstellen van belasting

Motie van het lid Van Haga over overuren vrijstellen van belasting. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het verschil tussen werk en bijstand, inclusief

2022D37158

Moties

Motie van het lid Omtzigt over met de universiteiten een plan overeenkomen waardoor Nederlands binnen vier jaar effectief de voertaal is bij bacheloropleidingen

Motie van het lid Omtzigt over met de universiteiten een plan overeenkomen waardoor Nederlands binnen vier jaar effectief de voertaal is bij bacheloropleidingen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 67 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer,

2022D37165

Moties

Motie van het lid Omtzigt over binnen vier maanden een strategie opstellen voor zekerheid en betaalbaarheid van zowel energie als voedsel

Motie van het lid Omtzigt over binnen vier maanden een strategie opstellen voor zekerheid en betaalbaarheid van zowel energie als voedsel. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 66 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D37164

Moties

Motie van het lid Omtzigt over de Kamer voor de AFB informeren tegen welke prijsopbouw het Nederlandse gas door GasTerra verkocht wordt

Motie van het lid Omtzigt over de Kamer voor de AFB informeren tegen welke prijsopbouw het Nederlandse gas door GasTerra verkocht wordt. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 68 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D37166

Moties

Motie van het lid Van der Plas over de verplichtstelling van warmtepompen tot nader order uitstellen

Motie van het lid Van der Plas over de verplichtstelling van warmtepompen tot nader order uitstellen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering

2022D37154

Moties

Motie van het lid Sylvana Simons over uitspreken dat beleid rondom essentiële voorzieningen dient te zijn ingericht op daadwerkelijke noden en behoeften van mensen

Motie van het lid Sylvana Simons over uitspreken dat beleid rondom essentiële voorzieningen dient te zijn ingericht op daadwerkelijke noden en behoeften van mensen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 57 MOTIE VAN HET LID SYLVANA SIMONS Voorgesteld 22 september 2022

2022D37155

Moties

Motie van het lid Sylvana Simons over aanvullende maatregelen treffen die de lastendruk van studenten verlichten

Motie van het lid Sylvana Simons over aanvullende maatregelen treffen die de lastendruk van studenten verlichten. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID SYLVANA SIMONS Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat

2022D37156

Moties

Motie van het lid Van Haga over het afkeuren van de handelswijze van het kabinet

Motie van het lid Van Haga over het afkeuren van de handelswijze van het kabinet. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 59 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet op het laatste moment een

2022D37157

Moties

Motie van het lid Van Haga over een specifiek prijsplafond voor energie-intensieve mkb-bedrijven

Motie van het lid Van Haga over een specifiek prijsplafond voor energie-intensieve mkb-bedrijven.

2022D37161

Moties

Motie van het lid Omtzigt over onderzoek naar mogelijke collusie, marktfalen en megawinsten in de energiesector, zowel zonder als met een energieplafond

Motie van het lid Omtzigt over onderzoek naar mogelijke collusie, marktfalen en megawinsten in de energiesector, zowel zonder als met een energieplafond. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 65 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de

2022D37163

Moties

Motie van het lid Van Haga over de stijging van de lonen compenseren met een verlaging van de werkgeverslasten

Motie van het lid Van Haga over de stijging van de lonen compenseren met een verlaging van de werkgeverslasten. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 62 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de

2022D37160

Moties

Motie van het lid Van Haga over de grenswaarde van het toptarief in de vennootschapsbelasting op € 395.000 houden

Motie van het lid Van Haga over de grenswaarde van het toptarief in de vennootschapsbelasting op € 395.000 houden. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat

2022D37162

Moties

Motie van de leden Gündogan en Ouwehand over landbouwvrijstelling in de winstsfeer afbouwen tot nul en de opbrengst inzetten als dekking voor de plannen voor stikstofreductie

Motie van de leden Gündogan en Ouwehand over landbouwvrijstelling in de winstsfeer afbouwen tot nul en de opbrengst inzetten als dekking voor de plannen voor stikstofreductie. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN GÜNDOĞAN EN OUWEHAND Voorgesteld

2022D37167

Moties

Motie van het lid Den Haan over een Landelijke Hulplijn Geldzorgen openen

Motie van het lid Den Haan over een Landelijke Hulplijn Geldzorgen openen. 36200-51 22 september 2022 Nota over de toestand van ’s Rijks Financién MOTIE VAN HET LID DEN HAAN Plenair debat (overig) - Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest — De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nu al veel armoede is in

2022D37149

Naar boven