Moties

Zoekresultaten (47.771)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, Motie

Moties

Motie van de leden Inge van Dijk en Temmink

Motie van de leden Inge van Dijk en Temmink. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1311 MOTIE VAN DE LEDEN INGE VAN DIJK EN TEMMINK Voorgesteld 26 oktober 2023 De Kamer...

2023D44699

Moties

Motie van het lid Temmink over de aanmeldingsdeadline van 31 december 2023 voor gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal schrappen

Motie van het lid Temmink over de aanmeldingsdeadline van 31 december 2023 voor gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal schrappen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1306 MOTIE VAN HET LID TEMMINK...

2023D44690

Moties

Motie van het lid Temmink over de DUO-schulden van personen die onder de kindregeling vallen niet meer categorisch uitsluiten

Motie van het lid Temmink over de DUO-schulden van personen die onder de kindregeling vallen niet meer categorisch uitsluiten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1305 MOTIE VAN HET LID TEMMINK...

2023D44689

Moties

Motie van het lid Kat c.s. over gemeenten de ruimte bieden om gedupeerde jongeren te ondersteunen die na een schuldhulpverleningstraject een niet-saneerbare restschuld houden

Motie van het lid Kat c.s. over gemeenten de ruimte bieden om gedupeerde jongeren te ondersteunen die na een schuldhulpverleningstraject een niet-saneerbare restschuld houden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1310...

2023D44696

Moties

Motie van het lid Ceder over op de geëigende manieren onderzoek doen naar de precieze rol van de lraanse Republikeinse Garde in de terreuraanval van 7 oktober

Motie van het lid Ceder over op de geëigende manieren onderzoek doen naar de precieze rol van de lraanse Republikeinse Garde in de terreuraanval van 7 oktober. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410...

2023D44845

Moties

Motie van het lid Brekelmans c.s. over een oplossing zoeken voor de lacune opdat aanwijzing van de Iraanse Revolutionaire Garde als terreurorganisatie kan geschieden

Motie van het lid Brekelmans c.s. over een oplossing zoeken voor de lacune opdat aanwijzing van de Iraanse Revolutionaire Garde als terreurorganisatie kan geschieden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 V Vaststelling van...

2023D44846

Moties

Motie van het lid Sjoerdsma over de autoriteiten in Qatar oproepen om individuen uit de top van Hamas te arresteren en uit te leveren

Motie van het lid Sjoerdsma over de autoriteiten in Qatar oproepen om individuen uit de top van Hamas te arresteren en uit te leveren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 V Vaststelling van...

2023D44848

Moties

Motie van het lid Sjoerdsma over de revolutie van miljoenen dappere Iraniërs voor een vrije, democratische samenleving blijvend steunen

Motie van het lid Sjoerdsma over de revolutie van miljoenen dappere Iraniërs voor een vrije, democratische samenleving blijvend steunen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie...

2023D44849

Moties

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over zo snel mogelijk de artikel 7-procedure tegen Hongarije verder brengen en Hongarije het stemrecht in de EU ontnemen

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over zo snel mogelijk de artikel 7-procedure tegen Hongarije verder brengen en Hongarije het stemrecht in de EU ontnemen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 21 501-02 Raad Algemene...

2023D44837

Moties

Motie van het lid Klaver over het in kaart brengen van de risico's van bodemvervuiling door pfas voor de drinkwatervoorziening in de omgeving van Chemours Dordrecht

Motie van het lid Klaver over het in kaart brengen van de risico's van bodemvervuiling door pfas voor de drinkwatervoorziening in de omgeving van Chemours Dordrecht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 22 343 Handhaving...

2023D44775

Moties

Motie van het lid Klaver over erop toezien dat Rijkswaterstaat de watervergunning van Chemours Dordrecht aanscherpt of zo nodig intrekt om de maatschappelijke functies van het water te herstellen

Motie van het lid Klaver over erop toezien dat Rijkswaterstaat de watervergunning van Chemours Dordrecht aanscherpt of zo nodig intrekt om de maatschappelijke functies van het water te herstellen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024...

2023D44774

Moties

Motie van het lid Nijboer c.s. over in de aangekondigde analyses ook funderingsproblemen ten gevolge van bodemdaling en funderingen op staal meenemen

Motie van het lid Nijboer c.s. over in de aangekondigde analyses ook funderingsproblemen ten gevolge van bodemdaling en funderingen op staal meenemen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 28 325 Bouwregelgeving Nr. 262 MOTIE VAN...

2023D44809

Moties

Motie van het lid Nijboer c.s. over aanwijzen van een coördinerend minister en aanstellen van een Regeringscommissaris funderingsherstel

Motie van het lid Nijboer c.s. over aanwijzen van een coördinerend minister en aanstellen van een Regeringscommissaris funderingsherstel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 28 325 Bouwregelgeving Nr. 261 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S...

2023D44808

Moties

Motie van het lid Belhaj c.s. over enorme waardering uitspreken voor alle betrokkenen bij de evacuatie van Kaboel

Motie van het lid Belhaj c.s. over enorme waardering uitspreken voor alle betrokkenen bij de evacuatie van Kaboel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 952 MOTIE VAN HET LID...

2023D44844

Moties

Motie van de leden Sjoerdsma en Brekelmans

Motie van de leden Sjoerdsma en Brekelmans. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 951 MOTIE VAN DE LEDEN SJOERDSMA EN BREKELMANS Voorgesteld 26 oktober 2023 De Kamer, gehoord de...

2023D44843