Moties

Zoekresultaten (47.778)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, Motie

Moties

Motie van het lid Sjoerdsma over de revolutie van miljoenen dappere Iraniërs voor een vrije, democratische samenleving blijvend steunen

Motie van het lid Sjoerdsma over de revolutie van miljoenen dappere Iraniërs voor een vrije, democratische samenleving blijvend steunen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie...

2023D44849

Moties

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over zo snel mogelijk de artikel 7-procedure tegen Hongarije verder brengen en Hongarije het stemrecht in de EU ontnemen

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over zo snel mogelijk de artikel 7-procedure tegen Hongarije verder brengen en Hongarije het stemrecht in de EU ontnemen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 21 501-02 Raad Algemene...

2023D44837

Moties

Motie van het lid Klaver over het in kaart brengen van de risico's van bodemvervuiling door pfas voor de drinkwatervoorziening in de omgeving van Chemours Dordrecht

Motie van het lid Klaver over het in kaart brengen van de risico's van bodemvervuiling door pfas voor de drinkwatervoorziening in de omgeving van Chemours Dordrecht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 22 343 Handhaving...

2023D44775

Moties

Motie van het lid Klaver over erop toezien dat Rijkswaterstaat de watervergunning van Chemours Dordrecht aanscherpt of zo nodig intrekt om de maatschappelijke functies van het water te herstellen

Motie van het lid Klaver over erop toezien dat Rijkswaterstaat de watervergunning van Chemours Dordrecht aanscherpt of zo nodig intrekt om de maatschappelijke functies van het water te herstellen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024...

2023D44774

Moties

Motie van het lid Nijboer c.s. over in de aangekondigde analyses ook funderingsproblemen ten gevolge van bodemdaling en funderingen op staal meenemen

Motie van het lid Nijboer c.s. over in de aangekondigde analyses ook funderingsproblemen ten gevolge van bodemdaling en funderingen op staal meenemen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 28 325 Bouwregelgeving Nr. 262 MOTIE VAN...

2023D44809

Moties

Motie van het lid Nijboer c.s. over aanwijzen van een coördinerend minister en aanstellen van een Regeringscommissaris funderingsherstel

Motie van het lid Nijboer c.s. over aanwijzen van een coördinerend minister en aanstellen van een Regeringscommissaris funderingsherstel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 28 325 Bouwregelgeving Nr. 261 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S...

2023D44808

Moties

Motie van het lid Belhaj c.s. over enorme waardering uitspreken voor alle betrokkenen bij de evacuatie van Kaboel

Motie van het lid Belhaj c.s. over enorme waardering uitspreken voor alle betrokkenen bij de evacuatie van Kaboel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 952 MOTIE VAN HET LID...

2023D44844

Moties

Motie van de leden Sjoerdsma en Brekelmans

Motie van de leden Sjoerdsma en Brekelmans. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 951 MOTIE VAN DE LEDEN SJOERDSMA EN BREKELMANS Voorgesteld 26 oktober 2023 De Kamer, gehoord de...

2023D44843

Moties

Motie van het lid Tony van Dijck over niet instemmen met een verdergaande collectieve schulduitgifte in EU-verband

Motie van het lid Tony van Dijck over niet instemmen met een verdergaande collectieve schulduitgifte in EU-verband. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1982 MOTIE VAN...

2023D44717

Moties

Motie van het lid Tony van Dijck over niet instemmen met BEFIT en dat ook onomwonden kenbaar maken aan de Europese Commissie

Motie van het lid Tony van Dijck over niet instemmen met BEFIT en dat ook onomwonden kenbaar maken aan de Europese Commissie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële...

2023D44715

Moties

Motie van het lid Tony van Dijck over niet instemmen met de invoering van de digitale euro

Motie van het lid Tony van Dijck over niet instemmen met de invoering van de digitale euro. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1983 MOTIE VAN...

2023D44718

Moties

Motie van het lid Thijssen over de bekostiging van de vaste capaciteit van 41.000 plekken niet dekken uit het ODA-

Motie van het lid Thijssen over de bekostiging van de vaste capaciteit van 41.000 plekken niet dekken uit het ODA-. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 435 XVII Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse...

2023D44683

Moties

Motie van de leden Van Esch en Hagen over een innameplicht voor winkels die statiegeldverpakkingen verkopen

Motie van de leden Van Esch en Hagen over een innameplicht voor winkels die statiegeldverpakkingen verkopen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid Nr. 274 MOTIE VAN DE LEDEN VAN ESCH EN HAGEN...

2023D44737

Moties

Motie van het lid Van der Graaf over de analyse van het Nationaal Contactpunt OESO-Richtlijnen delen met de onderhandelaars van de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement in de triloog

Motie van het lid Van der Graaf over de analyse van het Nationaal Contactpunt OESO-Richtlijnen delen met de onderhandelaars van de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement in de triloog. Tweede Kamer der...

2023D44518

Moties

Motie van het lid Thijssen over de doelstelling om in het komende jaar in ieder geval tien plekken te stijgen in de Spillover Index

Motie van het lid Thijssen over de doelstelling om in het komende jaar in ieder geval tien plekken te stijgen in de Spillover Index. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 180 Doen waar Nederland...

2023D44522