Moties

Zoekresultaten (5.157)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, Motie (gewijzigd/nader), [start_date], [end_date]

Moties

Gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Mohandis over in overleg met het onderwijs scenario's opstellen om schoolzwemmen op termijn weer in te voeren (t.v.v. 36410-XVI-127)

Gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Mohandis over in overleg met het onderwijs scenario's opstellen om schoolzwemmen op termijn weer in te voeren (t.v.v. 36410-XVI-127). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410...

2024D05435

Moties

Tweede nader gewijzigde motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat er werk moet worden gemaakt van een centrumrechts kabinet (t.v.v. 36471-30)

Tweede nader gewijzigde motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat er werk moet worden gemaakt van een centrumrechts kabinet (t.v.v. 36471-30). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 471 Kabinetsformatie 2023 Nr. 31 TWEEDE...

2024D05797

Moties

Nader gewijzigde motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat er werk moet worden gemaakt van een centrumrechts kabinet (t.v.v. 36471-28)

Nader gewijzigde motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat er werk moet worden gemaakt van een centrumrechts kabinet (t.v.v. 36471-28). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 471 Kabinetsformatie 2023 Nr. 30 NADER GEWIJZIGDE...

2024D05759

Moties

Gewijzigde motie van het lid Tuinman c.s. over samen met andere westerse VN-lidstaten pleiten voor het tegengaan van antisemitisme in Gaza en educatiemethoden van UNRWA-medewerkers meenemen in het VN-onderzoek naar terrorisme (t.v.v. 36410-V-62)

Gewijzigde motie van het lid Tuinman c.s. over samen met andere westerse VN-lidstaten pleiten voor het tegengaan van antisemitisme in Gaza en educatiemethoden van UNRWA-medewerkers meenemen in het VN-onderzoek naar terrorisme (t.v.v. 36410-V-62). Tweede Kamer der...

2024D05748

Moties

Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over komen tot een samenhangende uitvoering van gedane toezeggingen en aangenomen moties en een meerjarige strategie voor sportverenigingen (t.v.v. 36410-XVI-115)

Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over komen tot een samenhangende uitvoering van gedane toezeggingen en aangenomen moties en een meerjarige strategie voor sportverenigingen (t.v.v. 36410-XVI-115). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410...

2024D05620

Moties

Gewijzigde motie van het lid Dassen c.s. over sancties opleggen aan Israëlische kolonisten die zich schuldig maken aan misdaden op de Westelijke Jordaanoever, en een Europese coalition of the willing vormen (t.v.v. 36410-V-75)

Gewijzigde motie van het lid Dassen c.s. over sancties opleggen aan Israëlische kolonisten die zich schuldig maken aan misdaden op de Westelijke Jordaanoever, en een Europese coalition of the willing vormen (t.v.v. 36410-V-75).

2024D05799

Moties

Gewijzigde motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat er werk moet worden gemaakt van een rechts kabinet t.v.v. 36471-27

Gewijzigde motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat er werk moet worden gemaakt van een rechts kabinet t.v.v. 36471-27. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 471 Kabinetsformatie 2023 Nr. 28 GEWIJZIGDE MOTIE VAN...

2024D05680

Moties

Gewijzigde motie van het lid Welzijn c.s. over afspraken maken met woningcorporaties over woningdelen, woningsplitsen, aanplakken en optoppen (t.v.v. 32847-1146)

Gewijzigde motie van het lid Welzijn c.s. over afspraken maken met woningcorporaties over woningdelen, woningsplitsen, aanplakken en optoppen (t.v.v. 32847-1146). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 1153...

2024D05131

Moties

Gewijzigde motie van het lid Ergin c.s. over het onderzoeken van de mogelijkheden van een humanitaire luchtbrug en een maritieme corridor (t.v.v. 36410-X-64)

Gewijzigde motie van het lid Ergin c.s. over het onderzoeken van de mogelijkheden van een humanitaire luchtbrug en een maritieme corridor (t.v.v. 36410-X-64). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 X Vaststelling van de...

2024D04587

Moties

Gewijzigde motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken op welke manier een totaalverbod op online gokreclames kan worden ingevoerd (t.v.v. 36410-VI-56)

Gewijzigde motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken op welke manier een totaalverbod op online gokreclames kan worden ingevoerd (t.v.v. 36410-VI-56). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VI Vaststelling van de begrotingsstaten...

2024D05327

Moties

Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over uitzonderingen mogelijk maken zodat een bekostigde praktijkonderwijsschool voor examinering en diplomering mag samenwerken met een niet-bekostigde mbo-instelling (t.v.v. 31524-598)

Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over uitzonderingen mogelijk maken zodat een bekostigde praktijkonderwijsschool voor examinering en diplomering mag samenwerken met een niet-bekostigde mbo-instelling (t.v.v. 31524-598). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 524...

2024D04840

Moties

Gewijzigde motie van de leden Boswijk en Diederik van Dijk over de Kamer uiterlijk 1 juli informeren over de behoeftestelling voor de oprichting van een tankbataljon (t.v.v. 36410-X-29)

Gewijzigde motie van de leden Boswijk en Diederik van Dijk over de Kamer uiterlijk 1 juli informeren over de behoeftestelling voor de oprichting van een tankbataljon (t.v.v. 36410-X-29). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36...

2024D05352

Moties

Gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over het uitwerken van scenario's om Nederland bij verschillende dreigingsniveaus veilig te houden (t.v.v. 36410-X-45)

Gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over het uitwerken van scenario's om Nederland bij verschillende dreigingsniveaus veilig te houden (t.v.v. 36410-X-45). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 X Vaststelling van de begrotingsstaten...

2024D04644

Moties

Gewijzigde motie van het lid Bikker c.s. over een landelijke campagne om drugsgebruikers te confronteren met de gevolgen van drugsgebruik voor de samenleving (t.v.v. 36159-13)

Gewijzigde motie van het lid Bikker c.s. over een landelijke campagne om drugsgebruikers te confronteren met de gevolgen van drugsgebruik voor de samenleving (t.v.v. 36159-13). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 159 Wijziging van...

2024D04580

Moties

Gewijzigde motie van de leden Bromet en Grinwis over het voorkomen van een tekort bij de ecoregelingvergoedingen (t.v.v. 36410-XIV-50)

Gewijzigde motie van de leden Bromet en Grinwis over het voorkomen van een tekort bij de ecoregelingvergoedingen (t.v.v. 36410-XIV-50). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie...

2024D03964