Kamervragen

Zoekresultaten (91.130)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kuik over de verplichte asielopvang in Tubbergen

Antwoord op vragen van het lid Kuik over de verplichte asielopvang in Tubbergen. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE REGIE MIGRATIEKETEN  DATUM 23 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4176787 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE REGIE MIGRATIEKETEN  DATUM 23 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4176787 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van >

2022D37507

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over de detentie van Naoufal F.

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over de detentie van Naoufal F.. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 23 september 2022 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over de detentie van Naoufal F.

2022D37505

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Bikker en Ceder over het rapport 'In Europa uitgebuit nergens beschermd', het bericht 'Nederland stuurt slachtoffers mensenhandel terug naar Italië ondanks risico op herhaalde uitbuiting' en de uitvoering van de motie Segers/Buitenweg (28 638 nr. 172)

Antwoord op vragen van de leden Bikker en Ceder over het rapport 'In Europa uitgebuit nergens beschermd', het bericht 'Nederland stuurt slachtoffers mensenhandel terug naar Italië ondanks risico op herhaalde uitbuiting' en de uitvoering van de motie Segers/Buitenweg (28 638 nr. 172). DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID  DATUM 23

2022D37501

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Sylvana Simons over de rol van Frontex bij illegale pushbacks door de Griekse kustwacht

Antwoord op vragen van het lid Sylvana Simons over de rol van Frontex bij illegale pushbacks door de Griekse kustwacht. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID DATUM 23 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4167965 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID DATUM 23 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4167965 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina

2022D37504

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Helder en Agema over het bericht ‘Gespecialiseerde arrestatieteams politie hebben handen vol aan verwarde personen’

Uitstel beantwoording vragen van de leden Helder en Agema over het bericht ‘Gespecialiseerde arrestatieteams politie hebben handen vol aan verwarde personen’. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 23

2022D37506

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de energieprijzen, over de plannen voor leveringszakerheid en betaalbaarheid van energie, over het afsluitbeleid van kleinverbruikers

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de energieprijzen, over de plannen voor leveringszakerheid en betaalbaarheid van energie, over het afsluitbeleid van kleinverbruikers. Directoraat-generaal Klimaat en Energie Directie Energiemarkt Ons kenmerk DGKE-DE / 22462860 Pagina van 7 Directoraat-generaal Klimaat en Energie Directie Energiemarkt

2022D37463

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Ellian over het bericht dat de Hoge Raad het colorverbod in de Algemene plaatselijke verordening (APV) onverbindend heeft verklaard

Antwoord op vragen van het lid Ellian over het bericht dat de Hoge Raad het colorverbod in de Algemene plaatselijke verordening (APV) onverbindend heeft verklaard. DIRECTORAAT-GENERAAL ONDERMIJNING  DATUM 23 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4212887 DIRECTORAAT-GENERAAL ONDERMIJNING  DATUM 23 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4212887 Pagina van 1 VERTROUWELIJK

2022D37473

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Grinwis over aangescherpte vereisten voor regelvermogen (aFRR) en effecten op de energierekening van huishoudens

Antwoord op vragen van het lid Grinwis over aangescherpte vereisten voor regelvermogen (aFRR) en effecten op de energierekening van huishoudens. Directoraat-generaal Klimaat en Energie Ons kenmerk DGKE / 22405523 Pagina van 7 Intern gebruik Intern gebruik Intern gebruik Intern gebruik Directoraat-generaal Klimaat en Energie Bezoekadres

2022D37471

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Bikker over het bericht ‘ADO Den Haag vindt in Funland nieuwe hoofdpartner jeugdopleiding’ en over het aangekondigde verbod op sponsoring van sportclubs door aanbieders van kansspelen in het algemeen

Antwoord op vragen van het lid Bikker over het bericht ‘ADO Den Haag vindt in Funland nieuwe hoofdpartner jeugdopleiding’ en over het aangekondigde verbod op sponsoring van sportclubs door aanbieders van kansspelen in het algemeen. DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE JEUGD, FAMILIE EN AANPAK CRIMINALITEITSFENOMENEN  DATUM 23

2022D37466

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Tjeerd de Groot over 9000 vroegtijdige doden per jaar ten gevolge van fijnstof (PM2,5) uit onder andere de landbouw

Uitstel beantwoording vragen van het lid Tjeerd de Groot over 9000 vroegtijdige doden per jaar ten gevolge van fijnstof (PM2,5) uit onder andere de landbouw. Het lid De Groot heeft op 5 september 2022 vragen gesteld over gezondheidseffecten ten gevolge van fijnstof uit onder andere de landbouw (Kamerstuk 2022Z16156). Voor de beantwoording van de

2022D37464

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat de justitiële samenwerking tussen Nederland en India niet goed verloopt

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat de justitiële samenwerking tussen Nederland en India niet goed verloopt. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE JURIDISCHE EN OPERATIONELE AANGELEGENHEDEN DGRR - DJOA  DATUM 23 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4154779 DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN

2022D37462

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het SBS-programma Undercover in Nederland

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het SBS-programma Undercover in Nederland. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING  DATUM 23 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4175100 DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSHANDHAVING EN

2022D37436

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte stroom

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte stroom. Directoraat-generaal Klimaat en Energie Directie Energiemarkt Ons kenmerk DGKE-DE / 22471601 Pagina van 4 Directoraat-generaal Klimaat en Energie Directie Energiemarkt Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

2022D37447

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid van der Molen over het bericht ‘Grote zorgen Nederland over nieuwe Belgische bron PFAS-lozingen in Westerschelde’

Uitstel beantwoording vragen van het lid van der Molen over het bericht ‘Grote zorgen Nederland over nieuwe Belgische bron PFAS-lozingen in Westerschelde’. Naar aanleiding van een uitzending van Zembla over PFAS en de nieuwe risicogrenzen voor PFAS in oppervlaktewater hebben meerdere leden van uw Kamer schriftelijke vragen gesteld over

2022D37425

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Bontenbal over de salderingsregeling

Antwoord op vragen van het lid Bontenbal over de salderingsregeling. Directoraat-generaal Klimaat en Energie Directie Energiemarkt Ons kenmerk DGKE-DE / 22477991 Pagina van 3 Intern gebruik Intern gebruik Intern gebruik Intern gebruik Directoraat-generaal Klimaat en Energie Directie Energiemarkt Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

2022D37450

Naar boven