Kamervragen

Zoekresultaten (91.130)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Kamervragen

De aanzwellende protesten in Iran na de dood van de vrouw Mahsa Amini

De aanzwellende protesten in Iran na de dood van de vrouw Mahsa Amini. 2022Z17463 (ingezonden 22 september 2022) Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de aanzwellende protesten in Iran na de dood van de vrouw Mahsa Amini. Bent u op de hoogte van de toenemende protesten in Iran naar aanleiding van

2022D37043

Kamervragen

Het bericht 'Essent maakt stroom en gas flink duurder'

Het bericht 'Essent maakt stroom en gas flink duurder'. 2022Z17466 (ingezonden 22 september 2022) Vragen van het lid Leijten (SP) aan de ministers voor Klimaat en Energie en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht 'Essent maakt stroom en gas flink duurder'   Wat is uw reactie op het bericht dat Essent per 1 oktober 2022 haar tarieven

2022D37046

Kamervragen

Het bericht ‘Kwart Zeeuwse waterkeringen voldoet niet aan veiligheidsnorm’

Het bericht ‘Kwart Zeeuwse waterkeringen voldoet niet aan veiligheidsnorm’. 2022Z17464 (ingezonden 22 september 2022) Vragen van de leden Minhas en Van den Hil (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Kwart Zeeuwse waterkeringen voldoet niet aan veiligheidsnorm’   Bent u bekend met het bericht

2022D37044

Kamervragen

Het (niet) gebruiken van beschikbare informatie om Youssef T. te weren uit de EBI.

Het (niet) gebruiken van beschikbare informatie om Youssef T. te weren uit de EBI.. 2022Z17457 (ingezonden 22 september 2022) Vragen van het lid Sneller (D66) aan de minister voor Rechtsbescherming over het (niet) gebruiken van beschikbare informatie om Youssef T. te weren uit de EBI.   Heeft u kennisgenomen van de publicaties in De Volkskrant,

2022D37037

Kamervragen

Het artikel 'Rekenkamer waarschuwt voor mogelijke 'vooringenomenheid bij politie-algoritmes' en het rapport van de Algemene Rekenkamer hierover

Het artikel 'Rekenkamer waarschuwt voor mogelijke 'vooringenomenheid bij politie-algoritmes' en het rapport van de Algemene Rekenkamer hierover. 2022Z17459 (ingezonden 22 september 2022) Vragen van de leden Mutluer (PvdA) en Van Baarle (DENK) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het artikel 'Rekenkamer waarschuwt voor mogelijke

2022D37039

Kamervragen

Het bericht ‘Duizenden leerlingen speciaal onderwijs te laat op school door personeelstekort’

Het bericht ‘Duizenden leerlingen speciaal onderwijs te laat op school door personeelstekort’. 2022Z17456 (ingezonden 22 september 2022) Vragen van het lid Van Baarle (DENK) aan de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs over het bericht ‘Duizenden leerlingen speciaal onderwijs te laat op school door personeelstekort’  Vraag 1 Bent u

2022D37035

Kamervragen

Het uitblijven van de verkenning naar het gebruik maken van genealogische databanken bij het oplossen van cold case zaken

Het uitblijven van de verkenning naar het gebruik maken van genealogische databanken bij het oplossen van cold case zaken.

2022D37041

Kamervragen

Het artikel ‘Provincies bleven op grote schaal vergunningen verlenen voor controversiële ‘stikstofarme’ stallen'

Het artikel ‘Provincies bleven op grote schaal vergunningen verlenen voor controversiële ‘stikstofarme’ stallen'. 2022Z17453 (ingezonden 22 september 2022) Vragen van het lid Bromet (GroenLinks) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Natuur en Stikstof over het artikel ‘Provincies bleven op grote schaal

2022D37033

Kamervragen

De 10-jaarstermijn in de erf- en schenkbelasting

De 10-jaarstermijn in de erf- en schenkbelasting. 2022Z17454 (ingezonden 22 september 2022) Vragen van de leden Gündoğan (Gündoğan) en Grinwis (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Financiën over de 10-jaarstermijn in de erf- en schenkbelasting.   Klopt het dat over de erfenissen van Nederlanders die tien jaar of langer niet in Nederland

2022D37034

Kamervragen

Het voornemen dat nu ook het Openbaar Ministerie in Den Haag wegens capaciteitsproblemen strafzaken wil schrappen

Het voornemen dat nu ook het Openbaar Ministerie in Den Haag wegens capaciteitsproblemen strafzaken wil schrappen. 2022Z17460 (ingezonden 22 september 2022) Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het voornemen dat nu ook het Openbaar Ministerie in Den Haag wegens capaciteitsproblemen strafzaken wil

2022D37040

Kamervragen

Het bericht ‘Moeizame toelating medicijn dupeert patiënt’

Het bericht ‘Moeizame toelating medicijn dupeert patiënt’. 2022Z17458 (ingezonden 22 september 2022) Vragen van het lid Den Haan (Fractie Den Haan) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Moeizame toelating medicijn dupeert patiënt Bent u bekend met het bericht ‘Moeizame toelating medicijn dupeert

2022D37038

Kamervragen

De aanpak van zelfbenoemde ‘afvalcoaches” en pro-ana websites

De aanpak van zelfbenoemde ‘afvalcoaches” en pro-ana websites. 2022Z17452 (ingezonden 22 september 2022) Vragen van de leden Westerveld (GroenLinks) en Bikker (ChristenUnie) aan de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de aanpak van zelfbenoemde ‘afvalcoaches” en pro-ana websites.

2022D37032

Kamervragen

Het bericht dat er steeds meer tijdelijke contracten worden gegeven in het onderwijs

Het bericht dat er steeds meer tijdelijke contracten worden gegeven in het onderwijs. 2022Z17462 (ingezonden 22 september 2022) Vragen van de leden De Hoop en Kathmann (beiden PvdA) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor Primair en Voortgezet Onderwijs en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat er steeds meer

2022D37042

Kamervragen

Het bericht dat er een groot tekort aan officieren van justitie is

Het bericht dat er een groot tekort aan officieren van justitie is. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z17393 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat er een groot tekort aan officieren van justitie is (ingezonden 21

2022D36873

Kamervragen

Het artikel 'Bonden dagen Helder voor rechter om uitblijven longcovidfonds zorg'

Het artikel 'Bonden dagen Helder voor rechter om uitblijven longcovidfonds zorg'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z17385 Vragen van de leden Paulusma (D66) en Bikker (ChristenUnie) aan de Minister voor Langdurige Zorg en Sport over het artikel «Bonden dagen Helder voor rechter

2022D36874

Naar boven