Kamervragen

Zoekresultaten (98.125)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over de casus van mevrouw Passemiers bij de Jeugdbescherming

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over de casus van mevrouw Passemiers bij de Jeugdbescherming. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2023D48781

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het bericht 'Roemeense NGO licht DUO op. Betaald voor niet-bestaand werk.'

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het bericht 'Roemeense NGO licht DUO op. Betaald voor niet-bestaand werk.'. AH 583 2023Z17977 Antwoord van minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 11 december 2023) Zie ook...

2023D48738

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Marijnissen en Temmink over de lobbyactiviteiten van oud-bewindspersonen bij de IND

Uitstel beantwoording vragen van de leden Marijnissen en Temmink over de lobbyactiviteiten van oud-bewindspersonen bij de IND. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2023D48775

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Agema over het bericht 'Klokkenluiders: De Overloop ging gebukt onder schrikbewind'

Antwoord op vragen van het lid Agema over het bericht 'Klokkenluiders: De Overloop ging gebukt onder schrikbewind'. AH 584 2023Z19289 Antwoord van minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) (ontvangen 11 december 2023) 1. Bent u bekend...

2023D48745

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bromet, Thijssen en Van der Lee over de Rabobank en de ontbossers

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bromet, Thijssen en Van der Lee over de Rabobank en de ontbossers. AH 582 2023Z19050 Mededeling van minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) (ontvangen 11 december 2023) Hierbij deel...

2023D48731

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Mutluer over het artikel ‘Cowboys azen op miljoenen die Rijk investeert in jeugdcriminaliteit’

Antwoord op vragen van het lid Mutluer over het artikel ‘Cowboys azen op miljoenen die Rijk investeert in jeugdcriminaliteit’. DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE JEUGD, FAMILIE EN AANPAK CRIMINALITEITSFENOMENEN HIGH IMPACT CRIMES  DATUM 11 DECEMBER 2023...

2023D48740

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Tjeerd de Groot over de stemming omtrent de verlenging van glyfosaat

Antwoord op vragen van het lid Tjeerd de Groot over de stemming omtrent de verlenging van glyfosaat. AH 581 2023Z19241 Antwoord van minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 11 december 2023) 1 Heeft u kennisgenomen...

2023D48724

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Esch over het voorkomen van medicijnresten in water

Antwoord op vragen van het lid Van Esch over het voorkomen van medicijnresten in water. AH 580 2023Z19290 Antwoord van minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat), mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 11...

2023D48709

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Beckerman over het bericht Bewoners de Olmenhof over vertrek uit flat: ‘Ik kan bij Leger des Heils gaan aanbellen’

Uitstel beantwoording vragen van het lid Beckerman over het bericht Bewoners de Olmenhof over vertrek uit flat: ‘Ik kan bij Leger des Heils gaan aanbellen’. AH 578 2023Z19124 Mededeling van minister De Jonge (Binnenlandse Zaken en...

2023D48704

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Ceder over het optreden van de Libische kustwacht tegen bootvluchtelingen

Antwoord op vragen van het lid Ceder over het optreden van de Libische kustwacht tegen bootvluchtelingen. AH 579 2023Z17971 Antwoord van minister Bruins Slot (Buitenlandse Zaken), mede namens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (ontvangen 11...

2023D48685

Kamervragen

De gevolgen van de korting op het tongquotum

De gevolgen van de korting op het tongquotum. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2023Z19918 Vragen van het lid Flach (SGP) aan de Minister van Landbouw, Natuur en...

2023D48633

Kamervragen

Het bericht dat ouderen niet of nauwelijks contact kunnen krijgen met hun zorgverzekeraar (CZ)

Het bericht dat ouderen niet of nauwelijks contact kunnen krijgen met hun zorgverzekeraar (CZ). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2023Z19917 Vragen van het lid Claassen (PVV) aan...

2023D48632

Kamervragen

Het nieuws dat het demissionaire kabinet onderzoekt of er asielzoekers kunnen worden opgevangen op locaties van Defensie

Het nieuws dat het demissionaire kabinet onderzoekt of er asielzoekers kunnen worden opgevangen op locaties van Defensie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2023Z19916 Vragen van de leden...

2023D48631

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over de GDV bekostiging voor apotheken

Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over de GDV bekostiging voor apotheken. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van den Berg (CDA) over de GDV bekostiging voor...

2023D48678

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over het bericht ‘Nictiz opent openbare consultatie over realisatie gebruik SNOMED’

Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over het bericht ‘Nictiz opent openbare consultatie over realisatie gebruik SNOMED’. AH 577 2023Z19329 Antwoord van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 11 december 2023) Kent...

2023D48669