Kamervragen

Zoekresultaten (98.000)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Boswijk en Van den Brink over het bericht dat Europese voetbalclubs sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zo’n 40 miljoen euro aan transfer– en huursommen aan hun Russische tegenhangers hebben betaald

Antwoord op vragen van de leden Boswijk en Van den Brink over het bericht dat Europese voetbalclubs sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zo’n 40 miljoen euro aan transfer– en huursommen aan hun Russische...

2023D47760

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijk over het nieuws dat de treinverbinding Zwolle-Enschede grote problemen kent

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijk over het nieuws dat de treinverbinding Zwolle-Enschede grote problemen kent. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met...

2023D47706

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijk over het nieuws dat Friesland kampt met vervoersarmoede door verschraald openbaar vervoer

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijk over het nieuws dat Friesland kampt met vervoersarmoede door verschraald openbaar vervoer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der...

2023D47708

Kamervragen

Het verzoek om voorbehoud en een parlementaire behandeling van de wijziging van de IHR van de WHO

Het verzoek om voorbehoud en een parlementaire behandeling van de wijziging van de IHR van de WHO. 2023Z19585 (ingezonden 1 december 2023) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn...

2023D47681

Kamervragen

De vervolging van een christelijke vrouw in Nigeria wegens vermeende godslastering en de brute moord op een christelijke studente door een groep islamitische medestudenten

De vervolging van een christelijke vrouw in Nigeria wegens vermeende godslastering en de brute moord op een christelijke studente door een groep islamitische medestudenten. 2023Z19580 (ingezonden 1 december 2023) Vragen van het lid Ceder (ChristenUnie) aan...

2023D47676

Kamervragen

Het bericht 'Geen plek meer in daklozenopvang in Utrecht en Amersfoort: 'Mensen slapen noodgedwongen op straat'’

Het bericht 'Geen plek meer in daklozenopvang in Utrecht en Amersfoort: 'Mensen slapen noodgedwongen op straat'’. 2023Z19581 (ingezonden 1 december 2023) Vragen van het lid Kat (D66) aan de ministers voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en van Binnenlandse...

2023D47677

Kamervragen

Het bericht van Wouter Aukema geplaatst op 29 november 2023 op X

Het bericht van Wouter Aukema geplaatst op 29 november 2023 op X. 2023Z19579 (ingezonden 1 december 2023) Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht van Wouter Aukema...

2023D47675

Kamervragen

F-35’s voor Israël

F-35’s voor Israël. 2023Z19578 (ingezonden 1 december 2023) Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over F-35’s voor Israël Hebt u kennisgenomen van...

2023D47674

Kamervragen

Het bericht 'Percentage kinderen zonder zwemdiploma verdubbeld'

Het bericht 'Percentage kinderen zonder zwemdiploma verdubbeld'. 2023Z19584 (ingezonden 1 december 2023) Vragen van de leden Mohandis en Westerveld (beiden GroenLinksd-PvdA) aan de aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het bericht 'Percentage kinderen zonder...

2023D47680

Kamervragen

De beoordeling van de kwaliteit van habitattypen

De beoordeling van de kwaliteit van habitattypen. 2023Z19582 (ingezonden 1 december 2023) Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de minister voor Natuur en Stikstof over de beoordeling van de kwaliteit van habitattypen   Heeft u...

2023D47678

Kamervragen

Viruswaarheid

Viruswaarheid. 2023Z19583 (ingezonden 1 december 2023) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Viruswaarheid.     Waarom werden meerdere inlichtingendiensten ingezet om...

2023D47679

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Bromet over het artikel 'US agency refuses to examine toxicity of 'inactive' pesticide chemicals to crops'

Antwoord op vragen van het lid Bromet over het artikel 'US agency refuses to examine toxicity of 'inactive' pesticide chemicals to crops'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door...

2023D47647

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het opnieuw verlengen van de gedoogperiode voor de garnalenvisserij op de Waddenzee en de Noordzeekust zone

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het opnieuw verlengen van de gedoogperiode voor de garnalenvisserij op de Waddenzee en de Noordzeekust zone. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen...

2023D47645

Kamervragen

De VN dat de rol van de Nederlandse overheid onderzoekt bij het schenden van mensenrechten in de VS door PFAS-afval afkomstig van Chemours

De VN dat de rol van de Nederlandse overheid onderzoekt bij het schenden van mensenrechten in de VS door PFAS-afval afkomstig van Chemours. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der...

2023D47607

Kamervragen

Het bericht 'Steeds meer kinderen zonder zwemdiploma vooral bij lage inkomens'

Het bericht 'Steeds meer kinderen zonder zwemdiploma vooral bij lage inkomens'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2023Z19549 Vragen van het lid Maeijer (PVV) aan de Minister voor...

2023D47606